Soru:

PUT 9. Sınıf Örnek Soru 6 Hz. Ömer zamanında Fustat, Dimaşk, Basra gibi şehirlerin ordugâh şehirler olarak kullanılmasının neden

PUT 9. Sınıf
Örnek Soru 6
Hz. Ömer zamanında Fustat, Dimaşk, Basra gibi şehirlerin ordugâh şehirler olarak
kullanılmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Fetihleri sürekli kılmak
B) Ganimet elde etmek
C) Sınırları korumak
D) İslam devletinin güvenliğini sağlamak
E) Siyasi birliği sağlamak
Çözüm

PUT 9. Sınıf Örnek Soru 6 Hz. Ömer zamanında Fustat, Dimaşk, Basra gibi şehirlerin ordugâh şehirler olarak kullanılmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Fetihleri sürekli kılmak B) Ganimet elde etmek C) Sınırları korumak D) İslam devletinin güvenliğini sağlamak E) Siyasi birliği sağlamak Çözüm