Soru:

q 33. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin XVIII. ve XIX. yüzyıllarda uyguladığı politikalar arasında gösteri- lemez? A)

q
33. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin XVIII. ve
XIX. yüzyıllarda uyguladığı politikalar arasında gösteri-
lemez?
A) Konjonktürel ittifaklara başvurma
B) Anayasal monarşi sistemine geçme
C) Avrupa başkentlerinde elçilikler açma
D) Denge siyaseti izleme
E) Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama hedefine öncelik
Verme
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER-1
12

q 33. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin XVIII. ve XIX. yüzyıllarda uyguladığı politikalar arasında gösteri- lemez? A) Konjonktürel ittifaklara başvurma B) Anayasal monarşi sistemine geçme C) Avrupa başkentlerinde elçilikler açma D) Denge siyaseti izleme E) Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama hedefine öncelik Verme TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - SOSYAL BİLİMLER-1 12