Soru:

R. A molekülü ile B molekülü tepkimeye girerek büyük bir molekül (A-B) oluştururken H,O veya HCl gibi küçük moleküller açığa çık

R.
A molekülü ile B molekülü tepkimeye girerek
büyük bir molekül (A-B) oluştururken H,O veya
HCl gibi küçük moleküller açığa çıktığında ger-
çekleşen tepkimeye kondenzasyon tepkimesi
denir.
Zincirleme olarak gerçekleşen kondenzasyon
tepkimelerine ise konde

R. A molekülü ile B molekülü tepkimeye girerek büyük bir molekül (A-B) oluştururken H,O veya HCl gibi küçük moleküller açığa çıktığında ger- çekleşen tepkimeye kondenzasyon tepkimesi denir. Zincirleme olarak gerçekleşen kondenzasyon tepkimelerine ise kondenzasyon polimerleşme- si denir. Buna göre, 1. Kevlar II. Naylon 6,6 III. Polietilen maddelerinden hangileri kondenzasyon po- limerleşmesi ile oluşmuştur? B) Yalnız II C) Yalnız III A) Yalnız ! E) II ve III D) I ve II

Soru Çözümünü Göster