Zayıf Etkileşimler Soruları

FEN BİLİMLERİ
KCI
(suda)
III
rilen kap-
gili aşağı-
dadır.
an birinci
rengini
14. (CaO +
H₂O →X
tepkimesi ile ilgili;
X, Ca(OH), 'dir.
DENEME 18
Kirecin söndürülmesidir.
III. Kireç taşının su ile tepkimesidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız III
D) Ivett
C) I ve III
E) II ve III
Kimya
Zayıf Etkileşimler
FEN BİLİMLERİ KCI (suda) III rilen kap- gili aşağı- dadır. an birinci rengini 14. (CaO + H₂O →X tepkimesi ile ilgili; X, Ca(OH), 'dir. DENEME 18 Kirecin söndürülmesidir. III. Kireç taşının su ile tepkimesidir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız III D) Ivett C) I ve III E) II ve III
BIL
TYT/FEN
13.
I. HI-HCI
II. CH₂OH- H₂O
III. CCl4-12
Yukarıda verilen molekül çiftleri karıştırıldığında
yoğun fazlarda moleküllerin arasında oluşan etkin
çekim kuvvetleri aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
(1H, 6C, 80, 17C1, 53¹)
A)
B)
Hidrojen
bağı
İyon - dipol
C) Dipol-dipol
D) Hidrojen
bağı
E) Dipol-dipol
11
Hidrojen
bağı
London
Hidrojen
bağı
Dipol-dipol
Hidrojen
bağı
London
Dipol-dipol
Kovalent
bağ
London
London
15. Bazı organik
moleküllerdin
aynı ya da b
en hangisinin belirli bir
Bu şekilde
ilgili,
1. Polis
şek
II. Mc
III. Bi
ile
IV.
yoru
A)
Kimya
Zayıf Etkileşimler
BIL TYT/FEN 13. I. HI-HCI II. CH₂OH- H₂O III. CCl4-12 Yukarıda verilen molekül çiftleri karıştırıldığında yoğun fazlarda moleküllerin arasında oluşan etkin çekim kuvvetleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (1H, 6C, 80, 17C1, 53¹) A) B) Hidrojen bağı İyon - dipol C) Dipol-dipol D) Hidrojen bağı E) Dipol-dipol 11 Hidrojen bağı London Hidrojen bağı Dipol-dipol Hidrojen bağı London Dipol-dipol Kovalent bağ London London 15. Bazı organik moleküllerdin aynı ya da b en hangisinin belirli bir Bu şekilde ilgili, 1. Polis şek II. Mc III. Bi ile IV. yoru A)
ünmede et-
I ve II
hepi shua nailies ev sad liveX
ÖRNEK-5
londo
- buero.
bluatio Ho
D) NaCl
Aşağıda verilen maddelerden hangisi suda diğerlerinden
daha az çözünür? (₁H, 6C, 8O, 9F, 11Na, 17CI,
A) HCI
B) HF
È) 1₂
COHOHO
(4),
53
I)
C) CH₂OH
(reaktifler) ta
zensiz
korosia c
da dohe
ca ta
iharlaşma ve süblimle
ye
rin erimesi endotremiktir
Kimya
Zayıf Etkileşimler
ünmede et- I ve II hepi shua nailies ev sad liveX ÖRNEK-5 londo - buero. bluatio Ho D) NaCl Aşağıda verilen maddelerden hangisi suda diğerlerinden daha az çözünür? (₁H, 6C, 8O, 9F, 11Na, 17CI, A) HCI B) HF È) 1₂ COHOHO (4), 53 I) C) CH₂OH (reaktifler) ta zensiz korosia c da dohe ca ta iharlaşma ve süblimle ye rin erimesi endotremiktir
stops
Ce /KİMYASAL TEPKİMELERDE DENG
Kimyasal Denge ve
Denge ifadeleri
2X(g) + O₂(g) = 2XO(g) + 40 kkal
denge tepkimesi ile ilgili;
4. Fizikseldir.
II. Maksimum düzensizlik eğilimi girenler yö-
nündedir.
III. Minimum enerji eğilimi ürünler yönünde-
dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I ve III
Kimya
Zayıf Etkileşimler
stops Ce /KİMYASAL TEPKİMELERDE DENG Kimyasal Denge ve Denge ifadeleri 2X(g) + O₂(g) = 2XO(g) + 40 kkal denge tepkimesi ile ilgili; 4. Fizikseldir. II. Maksimum düzensizlik eğilimi girenler yö- nündedir. III. Minimum enerji eğilimi ürünler yönünde- dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) Yalnız III E) I ve III
Betonun donması +
FII. lyodun süblimleşmesi
FIll. Metalin iletkenliği
FIV. Gökkuşağı oluşumu
f V. Camin buğulanması
Fvi. Kağıdın yırtılması
II. Odunun yanması +
VIII. Yemeğin pişmesi +
Yukarıdaki yargılardan kaç tanesi kimyasal değişimdir?
A) 3
B) 4
C) 2
D) 1
E) 5
Kimya
Zayıf Etkileşimler
Betonun donması + FII. lyodun süblimleşmesi FIll. Metalin iletkenliği FIV. Gökkuşağı oluşumu f V. Camin buğulanması Fvi. Kağıdın yırtılması II. Odunun yanması + VIII. Yemeğin pişmesi + Yukarıdaki yargılardan kaç tanesi kimyasal değişimdir? A) 3 B) 4 C) 2 D) 1 E) 5
- Sütün ekşimesi +
- Zeytinyağının donması
- Otomobillerdeki hava yastığının açılması +
- Bakır telin elektriği iletmesi
- Camin çatlaması
– Gümüşün kiril havada kararması
- Sütten yoğurt eldesi +
- Elmadan sirke eldesi t
Sis oluşması
- Inşaat harcının donması
C) 7
2
+
Yukarıda verilen olaylardan kaç tanesi kimyasal
değişim örneğidir?
A) 5
B) 6
D) 8
E) 9
Kimya
Zayıf Etkileşimler
- Sütün ekşimesi + - Zeytinyağının donması - Otomobillerdeki hava yastığının açılması + - Bakır telin elektriği iletmesi - Camin çatlaması – Gümüşün kiril havada kararması - Sütten yoğurt eldesi + - Elmadan sirke eldesi t Sis oluşması - Inşaat harcının donması C) 7 2 + Yukarıda verilen olaylardan kaç tanesi kimyasal değişim örneğidir? A) 5 B) 6 D) 8 E) 9
9. Sınıf Kimya
Güçlü Etkileşimler - İyonik Bağ
8.SORU: Aşağıda verilen değişimlerden hangisi güçlü bağların
kırılması sonucunda meydana gelmiştir?
A) H₂O(s)
B) CH₂(g)
C) MgO(k) —
D) C₂H5OH(s)
E) Ar(s) -
H₂O(g)
CH4 (s)
2+
Mg²+ (g) + O²(g)
→ C₂H5OH(g)
Ar (g)
Kimya
Zayıf Etkileşimler
9. Sınıf Kimya Güçlü Etkileşimler - İyonik Bağ 8.SORU: Aşağıda verilen değişimlerden hangisi güçlü bağların kırılması sonucunda meydana gelmiştir? A) H₂O(s) B) CH₂(g) C) MgO(k) — D) C₂H5OH(s) E) Ar(s) - H₂O(g) CH4 (s) 2+ Mg²+ (g) + O²(g) → C₂H5OH(g) Ar (g)
1. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisinin türü yanlış veril-
miştir?
Tepkime denklemi
A) 2Na+ Cl₂- 2NaCl
BY2HgO2Hg + O₂
11
€) 2FeS₂ + 10₂→→→ Fe₂O3 + 4502
DY 2Nal + Cl₂ → 2NaCl + 1₂
E) Ag+ (aq) + Cl(aq) →→→ AgCl(k)
-
Türü
Sentez
Analiz
Yanma
Asit-baz
Çökelme
5.
Kimya
Zayıf Etkileşimler
1. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisinin türü yanlış veril- miştir? Tepkime denklemi A) 2Na+ Cl₂- 2NaCl BY2HgO2Hg + O₂ 11 €) 2FeS₂ + 10₂→→→ Fe₂O3 + 4502 DY 2Nal + Cl₂ → 2NaCl + 1₂ E) Ag+ (aq) + Cl(aq) →→→ AgCl(k) - Türü Sentez Analiz Yanma Asit-baz Çökelme 5.
MİRAY YAYINLARI
5. Aşağıdaki olaylardan hangisinde AH > 0'dır?
A) H+H,
(g)
B) H₂
C) H₂O(S)
D) NaCl,
(g)
1
2
(s)
+ist
E) CO.
2(g)
-
H₂(g)
-
2(g)
H₂O(K)
H₂O (s)
+15(
1
Na(K)
CO2(suda)
+ Cl₂(g)
-
2.
en determin
Kimya
Zayıf Etkileşimler
MİRAY YAYINLARI 5. Aşağıdaki olaylardan hangisinde AH > 0'dır? A) H+H, (g) B) H₂ C) H₂O(S) D) NaCl, (g) 1 2 (s) +ist E) CO. 2(g) - H₂(g) - 2(g) H₂O(K) H₂O (s) +15( 1 Na(K) CO2(suda) + Cl₂(g) - 2. en determin
9.
fo Flor
15.
9
X ve Y elementlerinden oluşacak bileşikte mole-
kül içi ve moleküller arasındaki bağ türü için aşa-
ğıdakilerden hangisi doğrudur?
2_8-5
Molekül içi
bağ türü
A) lyonik bağ
B) Polar kovalent bağ
OF Apolar kovalent bağ
D) Polar kovalent bağ
E) Dipol-dipol etkileşimi
Moleküller arası
bağ türü
Dipol-dipol etkileşimi
Apolar kovalent bağ
Hidrojen bağı
Dipol-dipol etkileşimi
London kuvvetleri
Kimya
Zayıf Etkileşimler
9. fo Flor 15. 9 X ve Y elementlerinden oluşacak bileşikte mole- kül içi ve moleküller arasındaki bağ türü için aşa- ğıdakilerden hangisi doğrudur? 2_8-5 Molekül içi bağ türü A) lyonik bağ B) Polar kovalent bağ OF Apolar kovalent bağ D) Polar kovalent bağ E) Dipol-dipol etkileşimi Moleküller arası bağ türü Dipol-dipol etkileşimi Apolar kovalent bağ Hidrojen bağı Dipol-dipol etkileşimi London kuvvetleri
H₂O
CHA
Görsellerde H₂O ve CH4 un molekül yapıları verilmiştir.
Buna göre,
I. CH4 apolar, H₂O polar moleküldür.
II. CH4 gazı, H₂O(s) içinde çözünür.
III. H₂O ile CH4 molekülleri arasında hidrojen bağı
oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I ve III
C) Yalnız III
Kimya
Zayıf Etkileşimler
H₂O CHA Görsellerde H₂O ve CH4 un molekül yapıları verilmiştir. Buna göre, I. CH4 apolar, H₂O polar moleküldür. II. CH4 gazı, H₂O(s) içinde çözünür. III. H₂O ile CH4 molekülleri arasında hidrojen bağı oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I ve III C) Yalnız III
H₂O
CHA
Görsellerde H₂O ve CH, un molekül yapıları verilmiştir.
Buna göre,
I. CH4 apolar, H₂O polar moleküldür.
II. CH gazı, H₂O(s) içinde çözünür. //
4
III. H₂O ile CH4 molekülleri arasında hidrojen bağı
oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve II
E) I ve III
C) Yalnız III
Kimya
Zayıf Etkileşimler
H₂O CHA Görsellerde H₂O ve CH, un molekül yapıları verilmiştir. Buna göre, I. CH4 apolar, H₂O polar moleküldür. II. CH gazı, H₂O(s) içinde çözünür. // 4 III. H₂O ile CH4 molekülleri arasında hidrojen bağı oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve II E) I ve III C) Yalnız III
EST
2XO(g)+ 40 kkal
2X(g) + O₂(g)
denge tepkimesi ile ilgili;
1. Fizikseldir. amycsa
II. Maksimum düzensizlik eğilimi girenler yo
nündedir. +
III. Minimum enerji eğilimi ürünler yönünde
+
dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Dit ve fit
Contact
A Derisim(M)
C) Yalnız III
E) I ve III
Kimya
Zayıf Etkileşimler
EST 2XO(g)+ 40 kkal 2X(g) + O₂(g) denge tepkimesi ile ilgili; 1. Fizikseldir. amycsa II. Maksimum düzensizlik eğilimi girenler yo nündedir. + III. Minimum enerji eğilimi ürünler yönünde + dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II Dit ve fit Contact A Derisim(M) C) Yalnız III E) I ve III
da
n
KİMYA
3.
Bileşik
1.
CCIA
11. KBr
III. CH₂OH
DENEME 1
Tür
v DI ve ill
Apolar molekül
İyonik yapılı
Polar molekül
Yukarıda verilen bilgilere göre,
1. Üçüncünün kendi molekülleri arasında hidrojen bağı
vardır.
II. Birinci ve ikinci arasında yoğun fazda iyon-dipol etki-
leşimi görülür.
x
III. Birinci ve üçüncü arasında yoğun fazda London etki-
leşimi etkindir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) yo 11
E) ve 11!
Kimya
Zayıf Etkileşimler
da n KİMYA 3. Bileşik 1. CCIA 11. KBr III. CH₂OH DENEME 1 Tür v DI ve ill Apolar molekül İyonik yapılı Polar molekül Yukarıda verilen bilgilere göre, 1. Üçüncünün kendi molekülleri arasında hidrojen bağı vardır. II. Birinci ve ikinci arasında yoğun fazda iyon-dipol etki- leşimi görülür. x III. Birinci ve üçüncü arasında yoğun fazda London etki- leşimi etkindir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) yo 11 E) ve 11!
9.
Kristal türü
A
B
K
Örnekleri
Elmas (C), Grafit (C), Kuartz (SiO₂)
12, P4, S8, CO2, H₂O, C6H12O6
Zn, Au, Ag, Fe, Cu
Yukarıdaki tabloda A, B ve K kristal türlerine ait örnekler
verilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
L
A) A, kovalent katıdır.
B) B'yi oluşturan tmolekülleri bir arada tutan kuvvetler
kovalent bağlardır.
C) K kristali katı ve sivi hâlde elektrik akımını iletir,
D) B kristallen düşük erime noktalı ve iletken olmayan
katılardır
E) K kristalleri tel ve levha hâline getirilebilirler.
Kimya
Zayıf Etkileşimler
9. Kristal türü A B K Örnekleri Elmas (C), Grafit (C), Kuartz (SiO₂) 12, P4, S8, CO2, H₂O, C6H12O6 Zn, Au, Ag, Fe, Cu Yukarıdaki tabloda A, B ve K kristal türlerine ait örnekler verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? L A) A, kovalent katıdır. B) B'yi oluşturan tmolekülleri bir arada tutan kuvvetler kovalent bağlardır. C) K kristali katı ve sivi hâlde elektrik akımını iletir, D) B kristallen düşük erime noktalı ve iletken olmayan katılardır E) K kristalleri tel ve levha hâline getirilebilirler.
1. C6H₁206(k)
12
II. NH₂NO3(k)
C6H12O6(suda)
D) I ve II
NH
+
4 (suda)
+NO
3(suda)
-2
3(suda)
2H+ + CO
(suda)
III. CO2(g) + H₂O(s)
Yukarıda verilen denklemlerden hangileri kimyasal bir
tepkimeyi ifade eder?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Kimya
Zayıf Etkileşimler
1. C6H₁206(k) 12 II. NH₂NO3(k) C6H12O6(suda) D) I ve II NH + 4 (suda) +NO 3(suda) -2 3(suda) 2H+ + CO (suda) III. CO2(g) + H₂O(s) Yukarıda verilen denklemlerden hangileri kimyasal bir tepkimeyi ifade eder? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III