Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Zayıf Etkileşimler Soruları

FEN BİLİMLERİ
KCI
(suda)
III
rilen kap-
gili aşağı-
dadır.
an birinci
rengini
14. (CaO +
H₂O →X
tepkimesi ile ilgili;
X, Ca(OH), 'dir.
DENEME 18
Kirecin söndürülmesidir.
III. Kireç taşının su ile tepkimesidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız III
D) Ivett
C) I ve III
E) II ve III
Kimya
Zayıf Etkileşimler
FEN BİLİMLERİ KCI (suda) III rilen kap- gili aşağı- dadır. an birinci rengini 14. (CaO + H₂O →X tepkimesi ile ilgili; X, Ca(OH), 'dir. DENEME 18 Kirecin söndürülmesidir. III. Kireç taşının su ile tepkimesidir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız III D) Ivett C) I ve III E) II ve III
BIL
TYT/FEN
13.
I. HI-HCI
II. CH₂OH- H₂O
III. CCl4-12
Yukarıda verilen molekül çiftleri karıştırıldığında
yoğun fazlarda moleküllerin arasında oluşan etkin
çekim kuvvetleri aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
(1H, 6C, 80, 17C1, 53¹)
A)
B)
Hidrojen
bağı
İyon - dipol
C) Dipol-dipol
D) Hidrojen
bağı
E) Dipol-dipol
11
Hidrojen
bağı
London
Hidrojen
bağı
Dipol-dipol
Hidrojen
bağı
London
Dipol-dipol
Kovalent
bağ
London
London
15. Bazı organik
moleküllerdin
aynı ya da b
en hangisinin belirli bir
Bu şekilde
ilgili,
1. Polis
şek
II. Mc
III. Bi
ile
IV.
yoru
A)
Kimya
Zayıf Etkileşimler
BIL TYT/FEN 13. I. HI-HCI II. CH₂OH- H₂O III. CCl4-12 Yukarıda verilen molekül çiftleri karıştırıldığında yoğun fazlarda moleküllerin arasında oluşan etkin çekim kuvvetleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (1H, 6C, 80, 17C1, 53¹) A) B) Hidrojen bağı İyon - dipol C) Dipol-dipol D) Hidrojen bağı E) Dipol-dipol 11 Hidrojen bağı London Hidrojen bağı Dipol-dipol Hidrojen bağı London Dipol-dipol Kovalent bağ London London 15. Bazı organik moleküllerdin aynı ya da b en hangisinin belirli bir Bu şekilde ilgili, 1. Polis şek II. Mc III. Bi ile IV. yoru A)
ünmede et-
I ve II
hepi shua nailies ev sad liveX
ÖRNEK-5
londo
- buero.
bluatio Ho
D) NaCl
Aşağıda verilen maddelerden hangisi suda diğerlerinden
daha az çözünür? (₁H, 6C, 8O, 9F, 11Na, 17CI,
A) HCI
B) HF
È) 1₂
COHOHO
(4),
53
I)
C) CH₂OH
(reaktifler) ta
zensiz
korosia c
da dohe
ca ta
iharlaşma ve süblimle
ye
rin erimesi endotremiktir
Kimya
Zayıf Etkileşimler
ünmede et- I ve II hepi shua nailies ev sad liveX ÖRNEK-5 londo - buero. bluatio Ho D) NaCl Aşağıda verilen maddelerden hangisi suda diğerlerinden daha az çözünür? (₁H, 6C, 8O, 9F, 11Na, 17CI, A) HCI B) HF È) 1₂ COHOHO (4), 53 I) C) CH₂OH (reaktifler) ta zensiz korosia c da dohe ca ta iharlaşma ve süblimle ye rin erimesi endotremiktir
stops
Ce /KİMYASAL TEPKİMELERDE DENG
Kimyasal Denge ve
Denge ifadeleri
2X(g) + O₂(g) = 2XO(g) + 40 kkal
denge tepkimesi ile ilgili;
4. Fizikseldir.
II. Maksimum düzensizlik eğilimi girenler yö-
nündedir.
III. Minimum enerji eğilimi ürünler yönünde-
dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I ve III
Kimya
Zayıf Etkileşimler
stops Ce /KİMYASAL TEPKİMELERDE DENG Kimyasal Denge ve Denge ifadeleri 2X(g) + O₂(g) = 2XO(g) + 40 kkal denge tepkimesi ile ilgili; 4. Fizikseldir. II. Maksimum düzensizlik eğilimi girenler yö- nündedir. III. Minimum enerji eğilimi ürünler yönünde- dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) Yalnız III E) I ve III
Betonun donması +
FII. lyodun süblimleşmesi
FIll. Metalin iletkenliği
FIV. Gökkuşağı oluşumu
f V. Camin buğulanması
Fvi. Kağıdın yırtılması
II. Odunun yanması +
VIII. Yemeğin pişmesi +
Yukarıdaki yargılardan kaç tanesi kimyasal değişimdir?
A) 3
B) 4
C) 2
D) 1
E) 5
Kimya
Zayıf Etkileşimler
Betonun donması + FII. lyodun süblimleşmesi FIll. Metalin iletkenliği FIV. Gökkuşağı oluşumu f V. Camin buğulanması Fvi. Kağıdın yırtılması II. Odunun yanması + VIII. Yemeğin pişmesi + Yukarıdaki yargılardan kaç tanesi kimyasal değişimdir? A) 3 B) 4 C) 2 D) 1 E) 5
- Sütün ekşimesi +
- Zeytinyağının donması
- Otomobillerdeki hava yastığının açılması +
- Bakır telin elektriği iletmesi
- Camin çatlaması
– Gümüşün kiril havada kararması
- Sütten yoğurt eldesi +
- Elmadan sirke eldesi t
Sis oluşması
- Inşaat harcının donması
C) 7
2
+
Yukarıda verilen olaylardan kaç tanesi kimyasal
değişim örneğidir?
A) 5
B) 6
D) 8
E) 9
Kimya
Zayıf Etkileşimler
- Sütün ekşimesi + - Zeytinyağının donması - Otomobillerdeki hava yastığının açılması + - Bakır telin elektriği iletmesi - Camin çatlaması – Gümüşün kiril havada kararması - Sütten yoğurt eldesi + - Elmadan sirke eldesi t Sis oluşması - Inşaat harcının donması C) 7 2 + Yukarıda verilen olaylardan kaç tanesi kimyasal değişim örneğidir? A) 5 B) 6 D) 8 E) 9
9. Sınıf Kimya
Güçlü Etkileşimler - İyonik Bağ
8.SORU: Aşağıda verilen değişimlerden hangisi güçlü bağların
kırılması sonucunda meydana gelmiştir?
A) H₂O(s)
B) CH₂(g)
C) MgO(k) —
D) C₂H5OH(s)
E) Ar(s) -
H₂O(g)
CH4 (s)
2+
Mg²+ (g) + O²(g)
→ C₂H5OH(g)
Ar (g)
Kimya
Zayıf Etkileşimler
9. Sınıf Kimya Güçlü Etkileşimler - İyonik Bağ 8.SORU: Aşağıda verilen değişimlerden hangisi güçlü bağların kırılması sonucunda meydana gelmiştir? A) H₂O(s) B) CH₂(g) C) MgO(k) — D) C₂H5OH(s) E) Ar(s) - H₂O(g) CH4 (s) 2+ Mg²+ (g) + O²(g) → C₂H5OH(g) Ar (g)
1. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisinin türü yanlış veril-
miştir?
Tepkime denklemi
A) 2Na+ Cl₂- 2NaCl
BY2HgO2Hg + O₂
11
€) 2FeS₂ + 10₂→→→ Fe₂O3 + 4502
DY 2Nal + Cl₂ → 2NaCl + 1₂
E) Ag+ (aq) + Cl(aq) →→→ AgCl(k)
-
Türü
Sentez
Analiz
Yanma
Asit-baz
Çökelme
5.
Kimya
Zayıf Etkileşimler
1. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisinin türü yanlış veril- miştir? Tepkime denklemi A) 2Na+ Cl₂- 2NaCl BY2HgO2Hg + O₂ 11 €) 2FeS₂ + 10₂→→→ Fe₂O3 + 4502 DY 2Nal + Cl₂ → 2NaCl + 1₂ E) Ag+ (aq) + Cl(aq) →→→ AgCl(k) - Türü Sentez Analiz Yanma Asit-baz Çökelme 5.
MİRAY YAYINLARI
5. Aşağıdaki olaylardan hangisinde AH > 0'dır?
A) H+H,
(g)
B) H₂
C) H₂O(S)
D) NaCl,
(g)
1
2
(s)
+ist
E) CO.
2(g)
-
H₂(g)
-
2(g)
H₂O(K)
H₂O (s)
+15(
1
Na(K)
CO2(suda)
+ Cl₂(g)
-
2.
en determin
Kimya
Zayıf Etkileşimler
MİRAY YAYINLARI 5. Aşağıdaki olaylardan hangisinde AH > 0'dır? A) H+H, (g) B) H₂ C) H₂O(S) D) NaCl, (g) 1 2 (s) +ist E) CO. 2(g) - H₂(g) - 2(g) H₂O(K) H₂O (s) +15( 1 Na(K) CO2(suda) + Cl₂(g) - 2. en determin
9.
fo Flor
15.
9
X ve Y elementlerinden oluşacak bileşikte mole-
kül içi ve moleküller arasındaki bağ türü için aşa-
ğıdakilerden hangisi doğrudur?
2_8-5
Molekül içi
bağ türü
A) lyonik bağ
B) Polar kovalent bağ
OF Apolar kovalent bağ
D) Polar kovalent bağ
E) Dipol-dipol etkileşimi
Moleküller arası
bağ türü
Dipol-dipol etkileşimi
Apolar kovalent bağ
Hidrojen bağı
Dipol-dipol etkileşimi
London kuvvetleri
Kimya
Zayıf Etkileşimler
9. fo Flor 15. 9 X ve Y elementlerinden oluşacak bileşikte mole- kül içi ve moleküller arasındaki bağ türü için aşa- ğıdakilerden hangisi doğrudur? 2_8-5 Molekül içi bağ türü A) lyonik bağ B) Polar kovalent bağ OF Apolar kovalent bağ D) Polar kovalent bağ E) Dipol-dipol etkileşimi Moleküller arası bağ türü Dipol-dipol etkileşimi Apolar kovalent bağ Hidrojen bağı Dipol-dipol etkileşimi London kuvvetleri
H₂O
CHA
Görsellerde H₂O ve CH4 un molekül yapıları verilmiştir.
Buna göre,
I. CH4 apolar, H₂O polar moleküldür.
II. CH4 gazı, H₂O(s) içinde çözünür.
III. H₂O ile CH4 molekülleri arasında hidrojen bağı
oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I ve III
C) Yalnız III
Kimya
Zayıf Etkileşimler
H₂O CHA Görsellerde H₂O ve CH4 un molekül yapıları verilmiştir. Buna göre, I. CH4 apolar, H₂O polar moleküldür. II. CH4 gazı, H₂O(s) içinde çözünür. III. H₂O ile CH4 molekülleri arasında hidrojen bağı oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I ve III C) Yalnız III
H₂O
CHA
Görsellerde H₂O ve CH, un molekül yapıları verilmiştir.
Buna göre,
I. CH4 apolar, H₂O polar moleküldür.
II. CH gazı, H₂O(s) içinde çözünür. //
4
III. H₂O ile CH4 molekülleri arasında hidrojen bağı
oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve II
E) I ve III
C) Yalnız III
Kimya
Zayıf Etkileşimler
H₂O CHA Görsellerde H₂O ve CH, un molekül yapıları verilmiştir. Buna göre, I. CH4 apolar, H₂O polar moleküldür. II. CH gazı, H₂O(s) içinde çözünür. // 4 III. H₂O ile CH4 molekülleri arasında hidrojen bağı oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve II E) I ve III C) Yalnız III
EST
2XO(g)+ 40 kkal
2X(g) + O₂(g)
denge tepkimesi ile ilgili;
1. Fizikseldir. amycsa
II. Maksimum düzensizlik eğilimi girenler yo
nündedir. +
III. Minimum enerji eğilimi ürünler yönünde
+
dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Dit ve fit
Contact
A Derisim(M)
C) Yalnız III
E) I ve III
Kimya
Zayıf Etkileşimler
EST 2XO(g)+ 40 kkal 2X(g) + O₂(g) denge tepkimesi ile ilgili; 1. Fizikseldir. amycsa II. Maksimum düzensizlik eğilimi girenler yo nündedir. + III. Minimum enerji eğilimi ürünler yönünde + dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II Dit ve fit Contact A Derisim(M) C) Yalnız III E) I ve III
da
n
KİMYA
3.
Bileşik
1.
CCIA
11. KBr
III. CH₂OH
DENEME 1
Tür
v DI ve ill
Apolar molekül
İyonik yapılı
Polar molekül
Yukarıda verilen bilgilere göre,
1. Üçüncünün kendi molekülleri arasında hidrojen bağı
vardır.
II. Birinci ve ikinci arasında yoğun fazda iyon-dipol etki-
leşimi görülür.
x
III. Birinci ve üçüncü arasında yoğun fazda London etki-
leşimi etkindir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) yo 11
E) ve 11!
Kimya
Zayıf Etkileşimler
da n KİMYA 3. Bileşik 1. CCIA 11. KBr III. CH₂OH DENEME 1 Tür v DI ve ill Apolar molekül İyonik yapılı Polar molekül Yukarıda verilen bilgilere göre, 1. Üçüncünün kendi molekülleri arasında hidrojen bağı vardır. II. Birinci ve ikinci arasında yoğun fazda iyon-dipol etki- leşimi görülür. x III. Birinci ve üçüncü arasında yoğun fazda London etki- leşimi etkindir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) yo 11 E) ve 11!
9.
Kristal türü
A
B
K
Örnekleri
Elmas (C), Grafit (C), Kuartz (SiO₂)
12, P4, S8, CO2, H₂O, C6H12O6
Zn, Au, Ag, Fe, Cu
Yukarıdaki tabloda A, B ve K kristal türlerine ait örnekler
verilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
L
A) A, kovalent katıdır.
B) B'yi oluşturan tmolekülleri bir arada tutan kuvvetler
kovalent bağlardır.
C) K kristali katı ve sivi hâlde elektrik akımını iletir,
D) B kristallen düşük erime noktalı ve iletken olmayan
katılardır
E) K kristalleri tel ve levha hâline getirilebilirler.
Kimya
Zayıf Etkileşimler
9. Kristal türü A B K Örnekleri Elmas (C), Grafit (C), Kuartz (SiO₂) 12, P4, S8, CO2, H₂O, C6H12O6 Zn, Au, Ag, Fe, Cu Yukarıdaki tabloda A, B ve K kristal türlerine ait örnekler verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? L A) A, kovalent katıdır. B) B'yi oluşturan tmolekülleri bir arada tutan kuvvetler kovalent bağlardır. C) K kristali katı ve sivi hâlde elektrik akımını iletir, D) B kristallen düşük erime noktalı ve iletken olmayan katılardır E) K kristalleri tel ve levha hâline getirilebilirler.
1. C6H₁206(k)
12
II. NH₂NO3(k)
C6H12O6(suda)
D) I ve II
NH
+
4 (suda)
+NO
3(suda)
-2
3(suda)
2H+ + CO
(suda)
III. CO2(g) + H₂O(s)
Yukarıda verilen denklemlerden hangileri kimyasal bir
tepkimeyi ifade eder?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Kimya
Zayıf Etkileşimler
1. C6H₁206(k) 12 II. NH₂NO3(k) C6H12O6(suda) D) I ve II NH + 4 (suda) +NO 3(suda) -2 3(suda) 2H+ + CO (suda) III. CO2(g) + H₂O(s) Yukarıda verilen denklemlerden hangileri kimyasal bir tepkimeyi ifade eder? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III