Soru:

rağı rak- isi- I AYT SOSYAL BİLİMLER - 2 TESTİ 9. "Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar

rağı
rak-
isi-
I
AYT SOSYAL BİLİMLER - 2 TESTİ
9.
"Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun,
kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim
ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanıl-
mış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce
büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorun-
luluğu vardır."
Mustafa Kemal Atatürk'ün bu görüşü doğrultusunda
yapılan yenilik aşağıdakilerden hangisidir?
A Hifzıssıhha Enstitüsünün kurulması
B Maarif Teşkilatı Kanunu'nun çıkarılması
CYSanayi ve Maadin Bankasının açılması
D Şer'iye ve Evkâf Vekaletinin kaldırılması
E Tekke-zaviye ve türbelerin kapatılması

rağı rak- isi- I AYT SOSYAL BİLİMLER - 2 TESTİ 9. "Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanıl- mış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorun- luluğu vardır." Mustafa Kemal Atatürk'ün bu görüşü doğrultusunda yapılan yenilik aşağıdakilerden hangisidir? A Hifzıssıhha Enstitüsünün kurulması B Maarif Teşkilatı Kanunu'nun çıkarılması CYSanayi ve Maadin Bankasının açılması D Şer'iye ve Evkâf Vekaletinin kaldırılması E Tekke-zaviye ve türbelerin kapatılması