Soru:

RENOVE 1. Orta Çağ Avrupa'sında derebeylik sisteminin etkisiyle ticaret hacmi daralmış ve içe dönük toprağa dayalı bir ekonomik

RENOVE
1. Orta Çağ Avrupa'sında derebeylik sisteminin etkisiyle ticaret hacmi daralmış ve içe dönük toprağa dayalı bir
ekonomik model oluşmuştur.
Bu durumun Avrupa'da;
1. feodal beylerin güç kaybetmesi,
II. burjuvazinin etkinlik kazanması,
III. kent yaşamının önemini yitirmesi
gelişmelerinden hangilerine sebep olduğu söylenebilir?
E) Il ve Ill.
D) I ve II.
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) Yalnız III.
Sasaniler krallarını tanrının temsilcisi kabul etmişler ve krala itaatsizliği tanrıya itaatsizlik olarak görmü

RENOVE 1. Orta Çağ Avrupa'sında derebeylik sisteminin etkisiyle ticaret hacmi daralmış ve içe dönük toprağa dayalı bir ekonomik model oluşmuştur. Bu durumun Avrupa'da; 1. feodal beylerin güç kaybetmesi, II. burjuvazinin etkinlik kazanması, III. kent yaşamının önemini yitirmesi gelişmelerinden hangilerine sebep olduğu söylenebilir? E) Il ve Ill. D) I ve II. A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. Sasaniler krallarını tanrının temsilcisi kabul etmişler ve krala itaatsizliği tanrıya itaatsizlik olarak görmü