Soru:

RİH VE ZAMAN 5. Tarih biliminin yararlandığı kaynaklar sözlü, yazılı, sesli ve görüntülü ve gerçek eşya ve nesnelerden oluşur. A

RİH VE ZAMAN
5.
Tarih biliminin yararlandığı kaynaklar sözlü,
yazılı, sesli ve görüntülü ve gerçek eşya ve
nesnelerden oluşur.
Aşağıda verilen kaynaklardan hangisi ya-
zılı kaynaktır?
A) Beratlar
B) Efsaneler
C) Destanlar
C)
Menkıbeler
Resimler
6.
İnsanlar ve toplumu ilgilendiren siyasi, kültü-
rel, ekonomik ve sosyal alanlarda kısa zaman
dilimi içerisinde meydana gelen durumlar olay

RİH VE ZAMAN 5. Tarih biliminin yararlandığı kaynaklar sözlü, yazılı, sesli ve görüntülü ve gerçek eşya ve nesnelerden oluşur. Aşağıda verilen kaynaklardan hangisi ya- zılı kaynaktır? A) Beratlar B) Efsaneler C) Destanlar C) Menkıbeler Resimler 6. İnsanlar ve toplumu ilgilendiren siyasi, kültü- rel, ekonomik ve sosyal alanlarda kısa zaman dilimi içerisinde meydana gelen durumlar olay