Soru:

rinden A) Demir Perde konuşması - Winston Churchill B) Moskova Telgrafları - George Kennan C) NSC-68 Kararı - Paul Nitze D) Barı

rinden
A) Demir Perde konuşması - Winston Churchill
B) Moskova Telgrafları - George Kennan
C) NSC-68 Kararı - Paul Nitze
D) Barış İçinde Bir Arada Yaşama Politikası
Nikita Kruşçev
E) Tek Ülkede Sosyalizm ilkesi - Mao Zedung
BENİM HOCAM
18.
15. Soğuk Savaş Dönemi'yle ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır?
A) Soğuk Savaş koşullarında kutup liderleri bir-
birleriyle görüşmekten kaçındıkları gibi, aynı
bloktaki ülkelerin karşı bloktaki ülkelerle ilişki-
ye girmelerine de izin vermemişlerdir.
B) Nükleer caydırıcılık Soğuk Savaş'ın özellikle-
rinden biridir.
C) Soğuk Savaş blokların doğrudan savaşa
başvurmadıkları, ancak dolaylı çatışmaların
yaşandığı bir dönemdir.
D) Soğuk Savaş Dönemi'nde yoğun bir silahlan-
ma yarışı ile silahların sınırlandırılması süreci
birlikte yaşanmıştır.
E) Soğuk Savaş iki blokun, ideolojik olarak lider
ülkeler etrafında ayrışarak gerginlik ve üstün-
lük mücadelesini sürdürmesidir.
E
DI
1
2
E)
3
B
4
D
OT
5
E
6
A
7
D
8
C
9
E
C
10
0
11
B.
C
B
362

rinden A) Demir Perde konuşması - Winston Churchill B) Moskova Telgrafları - George Kennan C) NSC-68 Kararı - Paul Nitze D) Barış İçinde Bir Arada Yaşama Politikası Nikita Kruşçev E) Tek Ülkede Sosyalizm ilkesi - Mao Zedung BENİM HOCAM 18. 15. Soğuk Savaş Dönemi'yle ilgili aşağıdaki ifade- lerden hangisi yanlıştır? A) Soğuk Savaş koşullarında kutup liderleri bir- birleriyle görüşmekten kaçındıkları gibi, aynı bloktaki ülkelerin karşı bloktaki ülkelerle ilişki- ye girmelerine de izin vermemişlerdir. B) Nükleer caydırıcılık Soğuk Savaş'ın özellikle- rinden biridir. C) Soğuk Savaş blokların doğrudan savaşa başvurmadıkları, ancak dolaylı çatışmaların yaşandığı bir dönemdir. D) Soğuk Savaş Dönemi'nde yoğun bir silahlan- ma yarışı ile silahların sınırlandırılması süreci birlikte yaşanmıştır. E) Soğuk Savaş iki blokun, ideolojik olarak lider ülkeler etrafında ayrışarak gerginlik ve üstün- lük mücadelesini sürdürmesidir. E DI 1 2 E) 3 B 4 D OT 5 E 6 A 7 D 8 C 9 E C 10 0 11 B. C B 362