Soru:

ris 7. - Yeterli nitelikli eleman bulunmaması - Ekonomik alanda finansmanın sağlanamaması - Alt yapı sorunlarının bulunması duru

ris
7. - Yeterli nitelikli eleman bulunmaması
- Ekonomik alanda finansmanın sağlanamaması
- Alt yapı sorunlarının bulunması
durumları Osmanlı Devleti'nin,
1. Sanayi
II. Askeri
NI. Ekonomik
alanların hangilerinde Avrupa Devletleri ile reka-
bet gücünü kaybetmesine neden olduğu savunu-
labilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Dve III

ris 7. - Yeterli nitelikli eleman bulunmaması - Ekonomik alanda finansmanın sağlanamaması - Alt yapı sorunlarının bulunması durumları Osmanlı Devleti'nin, 1. Sanayi II. Askeri NI. Ekonomik alanların hangilerinde Avrupa Devletleri ile reka- bet gücünü kaybetmesine neden olduğu savunu- labilir? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III E) I, II ve III Dve III