Soru:

✓ Ruslan Kars Antlaşması'nın imzalanması 1. Londra Konferansı'nın toplanması ill. Ankara Antlaşması'nın imzalanması Milli Mücade

✓ Ruslan
Kars Antlaşması'nın imzalanması
1. Londra Konferansı'nın toplanması
ill. Ankara Antlaşması'nın imzalanması
Milli Mücadele Dönemi'nde yaşanan yukarıdaki geliş-
melerden hangileri, İtilaf Devletlerinin kendi Anadolu
politikasında aralarında fikir ayrılığı yaşadıklarının
kanıtıdır?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
D) I ve III

✓ Ruslan Kars Antlaşması'nın imzalanması 1. Londra Konferansı'nın toplanması ill. Ankara Antlaşması'nın imzalanması Milli Mücadele Dönemi'nde yaşanan yukarıdaki geliş- melerden hangileri, İtilaf Devletlerinin kendi Anadolu politikasında aralarında fikir ayrılığı yaşadıklarının kanıtıdır? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III D) I ve III