Soru:

S.13 ) İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı sonuçlandığında Osmanlı Devleti ile imzalayacakları barış anlaşmasının şartlarını beli

S.13 ) İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı sonuçlandığında
Osmanlı Devleti ile imzalayacakları barış anlaşmasının
şartlarını belirlemede oldukça zorlanmışlardır,
Bu durum aşağıdakilerden daha çok hangisine
bağlanabilir?
A) Osmanlı Devleti'nin askeri gücünden cekinilmesine
B) Osmanlı padişahının otoritesini yitireceğinden endise
edilmesine
C) İtilaf Devletlerinin Osmanlı topraklarını paylaşma konusunda
görüş birliğine varamaması
D) Rusya'da yeni ortaya çıkan rejimin yayılmasına yardımcı
olmak istenmesine
E) I. TBMM'nin gücünden ve otoritesinden çekinilmesi
S.14) I. Dünya Savaşı başlarında Ingiltere, Osmanlı Devleti'nin I.

S.13 ) İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı sonuçlandığında Osmanlı Devleti ile imzalayacakları barış anlaşmasının şartlarını belirlemede oldukça zorlanmışlardır, Bu durum aşağıdakilerden daha çok hangisine bağlanabilir? A) Osmanlı Devleti'nin askeri gücünden cekinilmesine B) Osmanlı padişahının otoritesini yitireceğinden endise edilmesine C) İtilaf Devletlerinin Osmanlı topraklarını paylaşma konusunda görüş birliğine varamaması D) Rusya'da yeni ortaya çıkan rejimin yayılmasına yardımcı olmak istenmesine E) I. TBMM'nin gücünden ve otoritesinden çekinilmesi S.14) I. Dünya Savaşı başlarında Ingiltere, Osmanlı Devleti'nin I.