Soru:

sbman mis minuendelpar nobrellebo 14. Aşağıdakilerden hangisinde verilen I. olay, II. olayın oluşumunda etkili olmamıştır? lo me

sbman
mis minuendelpar nobrellebo
14. Aşağıdakilerden hangisinde verilen I. olay, II. olayın
oluşumunda etkili olmamıştır? lo menor
II. Olay
1. Olay
A) Karesi Beyliği'ne son
verilmesi
Anadolu Türk siyasi
birliğini sağlama yolun-
da ilk adımın atılması
B) II. Kosova Savaşı'nda Balkanlarda Türk
Haçlı birliklerinin yenil- hakimiyetinin kesinlik
giye uğratılması
kazanmasi
C) Çirmen Savaşı'nın kaza- Edirne'nin başkent
nılması
yapılması
D) Bizans'tan Çimpe Kale-
si'nin alınması
Rumeli'de fetihlerin
başlaması
E) Niğbolu Savaşı'nda
Haçlı birliklerinin yenil-
giye uğratılması
Haçlı saldırılarının sona
ermesi
litik Tarih

sbman mis minuendelpar nobrellebo 14. Aşağıdakilerden hangisinde verilen I. olay, II. olayın oluşumunda etkili olmamıştır? lo menor II. Olay 1. Olay A) Karesi Beyliği'ne son verilmesi Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama yolun- da ilk adımın atılması B) II. Kosova Savaşı'nda Balkanlarda Türk Haçlı birliklerinin yenil- hakimiyetinin kesinlik giye uğratılması kazanmasi C) Çirmen Savaşı'nın kaza- Edirne'nin başkent nılması yapılması D) Bizans'tan Çimpe Kale- si'nin alınması Rumeli'de fetihlerin başlaması E) Niğbolu Savaşı'nda Haçlı birliklerinin yenil- giye uğratılması Haçlı saldırılarının sona ermesi litik Tarih