Soru:

Şehzadelerin katli E) Ülke yönetiminde HIN 12. B ON TINE YOR ZINE OR IN OR IN OR ENE lşkilatinih kurulması (2012 - LYS) Osmanlı

Şehzadelerin katli
E) Ülke yönetiminde
HIN
12.
B
ON
TINE
YOR
ZINE
OR
IN
OR
IN
OR
ENE
lşkilatinih kurulması
(2012 - LYS)
Osmanlı Devleti'nde Türkçe, Arapça ve Farsça kelime ve
kuralların karışımı bir dil olan Osmanlıca, resmî yazışma ve
yazılı edebiyatta kullanılırken halk arasında Türkçe kullanıl-
mıştır.
Bu duruma göre,
Osmanlı Devleti'nde yönetilenlerle yöneticiler arasın-
da kültür farklılığı olmuştur.
II. Türkçe, Arapça ve Farsçanın etkisinde kalmıştır.
III. Uluslararası ilişkilerde Arapçanın kullanımı diğer dil-
lerden fazladır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız |
B) Yalnız II
C) ve 11
D) II ve III
E) I, II ve III
(2010 - LYS)
B
17. Osmanlı Devleti'nd
1. Divan'ın sarayda
sinda toplanmay
II. şehzadelerin sa
10
05
K KARA KUTU YAYIN
son verilmesi,
III. Osmanlı ailesinin
mesi kuralının
g
durumlarından har
de değişiklik oldu
OR
A) Yalnız 1
D) II ve III

Şehzadelerin katli E) Ülke yönetiminde HIN 12. B ON TINE YOR ZINE OR IN OR IN OR ENE lşkilatinih kurulması (2012 - LYS) Osmanlı Devleti'nde Türkçe, Arapça ve Farsça kelime ve kuralların karışımı bir dil olan Osmanlıca, resmî yazışma ve yazılı edebiyatta kullanılırken halk arasında Türkçe kullanıl- mıştır. Bu duruma göre, Osmanlı Devleti'nde yönetilenlerle yöneticiler arasın- da kültür farklılığı olmuştur. II. Türkçe, Arapça ve Farsçanın etkisinde kalmıştır. III. Uluslararası ilişkilerde Arapçanın kullanımı diğer dil- lerden fazladır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız | B) Yalnız II C) ve 11 D) II ve III E) I, II ve III (2010 - LYS) B 17. Osmanlı Devleti'nd 1. Divan'ın sarayda sinda toplanmay II. şehzadelerin sa 10 05 K KARA KUTU YAYIN son verilmesi, III. Osmanlı ailesinin mesi kuralının g durumlarından har de değişiklik oldu OR A) Yalnız 1 D) II ve III