Soru:

Şehzadelik döneminde Trabzon sancağında bulunan I. Selim, taht için babası II. Bayezid'e karşı isyan et- miştir. Kanuni Sultan S

Şehzadelik döneminde Trabzon sancağında bulunan
I. Selim, taht için babası II. Bayezid'e karşı isyan et-
miştir.
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde şehzade Mus-
tafa ve şehzade Bayezid, babalarıyla iktidar müca-
delesine girişmiştir.
Osmanlı Devleti'ndeki bu gelişmelerin ilerleyen dö-
nemlerde;
I. iskân politikasının terk edilmesi,
devşirme kökenli devlet adamlarının yönetimden
uzaklaştırılması,
III. şehzadelerin sancağa çıkma usulüne son verilmesi
durumlarından hangilerine neden olduğu söylene-
mez?
A) Yalnız L
B) Yalnız T
C) Yalnız ttt
D) I ve II
E) II ve III

Şehzadelik döneminde Trabzon sancağında bulunan I. Selim, taht için babası II. Bayezid'e karşı isyan et- miştir. Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde şehzade Mus- tafa ve şehzade Bayezid, babalarıyla iktidar müca- delesine girişmiştir. Osmanlı Devleti'ndeki bu gelişmelerin ilerleyen dö- nemlerde; I. iskân politikasının terk edilmesi, devşirme kökenli devlet adamlarının yönetimden uzaklaştırılması, III. şehzadelerin sancağa çıkma usulüne son verilmesi durumlarından hangilerine neden olduğu söylene- mez? A) Yalnız L B) Yalnız T C) Yalnız ttt D) I ve II E) II ve III