Soru:

SINIF 691 DUZEYI LOITIM YAYINLARI MODEL 8. Şekildeki düzeneklerde Y ve Z çözeltileri üzerine X çözeltisi damlatılmaktadır. Çözel

SINIF
691
DUZEYI
LOITIM YAYINLARI
MODEL
8. Şekildeki düzeneklerde Y ve Z çözeltileri üzerine X çözeltisi damlatılmaktadır. Çözeltilerin başlangıçtaki pH değerleri arasın-
daki büyüklük ilişkisi grafikte verilmiştir.
C
X çözeltisi
X çözeltisi
APH
L.
Y çözeltisi
Z çözeltisi
Y
Damlatma işlemi bittikten sonra;
1. Y ve 2 çözeltilerinin pH değerleri eşit olabilir.
II. X çözeltisi asidik özellikte ise son durumda z çözeltisi de asidik olabilir.
III. Son durumda z çözeltisi bazik özellikte ise X çözeltisi de bazik olabilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) I ve H1
C) ve 111
D) I, II ve III
9. Bir miktar et üzerinde yapılan işlemler aşağıdaki gibi be-
lirtilmiştir.
10. İçerisinde X maddesi bulunan 15 gram kütleli şekildeki ka-
bin toplam kütlesi 120 gramdır. X maddesinin uğradığı de-
ğişim
sonucu iç yapıları farklı Y ve Z maddeleri oluşmuştur.
Z maddesi 5 gram kütleli balonun içerisine hapsedilmiştir.

SINIF 691 DUZEYI LOITIM YAYINLARI MODEL 8. Şekildeki düzeneklerde Y ve Z çözeltileri üzerine X çözeltisi damlatılmaktadır. Çözeltilerin başlangıçtaki pH değerleri arasın- daki büyüklük ilişkisi grafikte verilmiştir. C X çözeltisi X çözeltisi APH L. Y çözeltisi Z çözeltisi Y Damlatma işlemi bittikten sonra; 1. Y ve 2 çözeltilerinin pH değerleri eşit olabilir. II. X çözeltisi asidik özellikte ise son durumda z çözeltisi de asidik olabilir. III. Son durumda z çözeltisi bazik özellikte ise X çözeltisi de bazik olabilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) I ve H1 C) ve 111 D) I, II ve III 9. Bir miktar et üzerinde yapılan işlemler aşağıdaki gibi be- lirtilmiştir. 10. İçerisinde X maddesi bulunan 15 gram kütleli şekildeki ka- bin toplam kütlesi 120 gramdır. X maddesinin uğradığı de- ğişim sonucu iç yapıları farklı Y ve Z maddeleri oluşmuştur. Z maddesi 5 gram kütleli balonun içerisine hapsedilmiştir.