Soru:

sol op a Gogus boşluğunda iki akciğer arasında yer alan kalp şekilde numaralandınldiği gibi dört oda- ciktan oluşmuştur. Bu odac

sol
op
a
Gogus boşluğunda iki akciğer arasında yer alan
kalp şekilde numaralandınldiği gibi dört oda-
ciktan oluşmuştur. Bu odacıklarla ilgili özellikler
aşağıda verilmiştir.
a) Karbondioksitce zengin olan kan, kalbin bu
kısmından çıkarak akciğere gider.
b) Hücrelerdeki atık maddeleri ve karbondioksi-
di alarak kirlenen kan toplardamar ile kalbin
bu kısmına döner.
c) Akciğerde oksijence zenginleşen kan, kalbin
bu kısmına geri döner.
d) Oksijence zengin kan vücuttaki tüm hücrele-
re besin ve oksijen götürmesi için kalbin bu
kısmından çıkar.
Kalbin IV numaralı kısmı sol üst odacık oldu-
ğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Til numaralı kısım ile a özelliği eşleşmelidir
B) I numaralı kısım ile b özelliği eşleşmelidir.
C) IV numaralı kısımdan geçen temiz kan, Ill nu-
marali kısma ulaşır.
D) Küçük kan dolaşımı esnasında kalbin Il ve IV
numaralı kısımları görevlidir.
IF KDS-6/B SERİSİ
12

sol op a Gogus boşluğunda iki akciğer arasında yer alan kalp şekilde numaralandınldiği gibi dört oda- ciktan oluşmuştur. Bu odacıklarla ilgili özellikler aşağıda verilmiştir. a) Karbondioksitce zengin olan kan, kalbin bu kısmından çıkarak akciğere gider. b) Hücrelerdeki atık maddeleri ve karbondioksi- di alarak kirlenen kan toplardamar ile kalbin bu kısmına döner. c) Akciğerde oksijence zenginleşen kan, kalbin bu kısmına geri döner. d) Oksijence zengin kan vücuttaki tüm hücrele- re besin ve oksijen götürmesi için kalbin bu kısmından çıkar. Kalbin IV numaralı kısmı sol üst odacık oldu- ğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Til numaralı kısım ile a özelliği eşleşmelidir B) I numaralı kısım ile b özelliği eşleşmelidir. C) IV numaralı kısımdan geçen temiz kan, Ill nu- marali kısma ulaşır. D) Küçük kan dolaşımı esnasında kalbin Il ve IV numaralı kısımları görevlidir. IF KDS-6/B SERİSİ 12