Soru:

Soru 10: Osmanlı Devleti, Bati politikasını devletin bütünlügünü sağlama, düzenl bozacak faaliyetleri engelleme ve ticareti canl

Soru 10:
Osmanlı Devleti, Bati politikasını devletin bütünlügünü
sağlama, düzenl bozacak faaliyetleri engelleme ve
ticareti canlandırma üzerine inşa etmiştir.
Buna göre aşağıdakllerden hangisi bu politika
doğrultusunda yapılmış faaliyetler arasında
gösterlemez?
A) Fransa'ya kapltlasyon verme
B) Hristiyan birliğini engelleme
© Almanya'daki Protestanları destekleme
D) Orta Avrupa'da etkinliği arttırma
E) Devşirmeleri Önemll devlet kademelerine getirme

Soru 10: Osmanlı Devleti, Bati politikasını devletin bütünlügünü sağlama, düzenl bozacak faaliyetleri engelleme ve ticareti canlandırma üzerine inşa etmiştir. Buna göre aşağıdakllerden hangisi bu politika doğrultusunda yapılmış faaliyetler arasında gösterlemez? A) Fransa'ya kapltlasyon verme B) Hristiyan birliğini engelleme © Almanya'daki Protestanları destekleme D) Orta Avrupa'da etkinliği arttırma E) Devşirmeleri Önemll devlet kademelerine getirme