Soru:

Soru 13 İslamiyet'ten önceki dönemde Kâbe'de düzenlenen şiir yarışmalarında dereceye giren şiirler Kâbe duvarlarına asılıyordu.

Soru 13
İslamiyet'ten önceki dönemde Kâbe'de
düzenlenen şiir yarışmalarında dereceye
giren şiirler Kâbe duvarlarına asılıyordu.
Bunlara verilen isim aşağıdakilerden
hangisidir?
He:
ma
sau
yay
liler
Yal
böy
lefe
A) Mualim-i Sani
B) Yedi Aski
C) Hulafe-i Raşidün
D) Suk-u Ukaz x
E) Ensar x

Soru 13 İslamiyet'ten önceki dönemde Kâbe'de düzenlenen şiir yarışmalarında dereceye giren şiirler Kâbe duvarlarına asılıyordu. Bunlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? He: ma sau yay liler Yal böy lefe A) Mualim-i Sani B) Yedi Aski C) Hulafe-i Raşidün D) Suk-u Ukaz x E) Ensar x