Soru:

Soru 9: Osmanlı hükümdarlarında kitap toplama ve bunlan kullanma alışkanlığı vardı. Padişahların kendilerine ait en az bir kütüp

Soru 9:
Osmanlı hükümdarlarında kitap toplama ve bunlan
kullanma alışkanlığı vardı. Padişahların kendilerine ait en
az bir kütüphanesi bulunurdu. I. Murad tarafından
Bursa'da kurulduğu ifade edilen kütüphane. Ilk saray
kütüphanesi olarak nitelendirilir. Osmanlı Devleti'nde
saray kütüphanetert dışında, özellikle XVIII. yüzyılın
sonundan itibaren batılılaşma ve çağdaşlaşma
hareketlerinin etkisiyle kurulan darülfünun, hendesehane,
mühendishane ve muallimhane gibi üniversite
kütüphaneleri vardı.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Osmanlıda kütüphanelerin sarayların dışında
kurulduğu
B) Kütüphanelerin öneminin yenilik hareketleri ile daha
da arttığı
er Kütüphane sayısının Batı dünyasından daha fazla
olduğu
OlOsmanlıda kütüphaneciliğin I. Murad'la başladığı
E) Padişahların hepsinin birden fazla kütüphanelerinin
bulunduğu

Soru 9: Osmanlı hükümdarlarında kitap toplama ve bunlan kullanma alışkanlığı vardı. Padişahların kendilerine ait en az bir kütüphanesi bulunurdu. I. Murad tarafından Bursa'da kurulduğu ifade edilen kütüphane. Ilk saray kütüphanesi olarak nitelendirilir. Osmanlı Devleti'nde saray kütüphanetert dışında, özellikle XVIII. yüzyılın sonundan itibaren batılılaşma ve çağdaşlaşma hareketlerinin etkisiyle kurulan darülfünun, hendesehane, mühendishane ve muallimhane gibi üniversite kütüphaneleri vardı. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Osmanlıda kütüphanelerin sarayların dışında kurulduğu B) Kütüphanelerin öneminin yenilik hareketleri ile daha da arttığı er Kütüphane sayısının Batı dünyasından daha fazla olduğu OlOsmanlıda kütüphaneciliğin I. Murad'la başladığı E) Padişahların hepsinin birden fazla kütüphanelerinin bulunduğu