Soru:

SOSYAL BI SOSYAL Bİ 1. Bu testte sırasıyla Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15 bilgisi dersini yasal olarak almak zorun

SOSYAL BI
SOSYAL Bİ
1. Bu testte sırasıyla Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15
bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan öğrenciler
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler testi için ayrılar
1.
Yukarıdaki görsele bakılarak
I. Siyasi alanda kadın erkek eşitliği sağlan-
mıştır.
II. Türk kadını çağdaş bir görünüm kazanmış-
tır.
III. TBMM'de muhalefet güçlenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız! B) Yalnız II
C) I ve 11
D) I ve III
E) I,II ve III
IB

SOSYAL BI SOSYAL Bİ 1. Bu testte sırasıyla Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15 bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan öğrenciler 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler testi için ayrılar 1. Yukarıdaki görsele bakılarak I. Siyasi alanda kadın erkek eşitliği sağlan- mıştır. II. Türk kadını çağdaş bir görünüm kazanmış- tır. III. TBMM'de muhalefet güçlenmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve 11 D) I ve III E) I,II ve III IB