Soru:

SOSYAL BİLİM DİKKAT: 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), F Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak a

SOSYAL BİLİM
DİKKAT: 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), F
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak a
Felsefe Grubu (16-20) alanlarına ait toplam 20 so
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Tes
1.
Osmanlıcılık; Osmanlı toplumu içerisinde yer alan herke
si din, dil, irk ayrımı yapmaksızın kanun önünde eşit hâle
getirmek olarak tanımlanabilir.
Bu tanıma göre Osmanlı Devleti'nde görülen,
1. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi,
II. Islahat Fermanı'nın yayımlanması,
III. Kanun-i Esasi'nin uygulamaya geçirilmesi
gelişmelerinden hangilerinin Osmanlıcılık doğrultu-
sunda gerçekleştirildiği söylenebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
moC) Yalnız III
EY, Il ve III
D) II ve III
.
til
dali fa

SOSYAL BİLİM DİKKAT: 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), F Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak a Felsefe Grubu (16-20) alanlarına ait toplam 20 so 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Tes 1. Osmanlıcılık; Osmanlı toplumu içerisinde yer alan herke si din, dil, irk ayrımı yapmaksızın kanun önünde eşit hâle getirmek olarak tanımlanabilir. Bu tanıma göre Osmanlı Devleti'nde görülen, 1. Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesi, II. Islahat Fermanı'nın yayımlanması, III. Kanun-i Esasi'nin uygulamaya geçirilmesi gelişmelerinden hangilerinin Osmanlıcılık doğrultu- sunda gerçekleştirildiği söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız II moC) Yalnız III EY, Il ve III D) II ve III . til dali fa