Soru:

Sosyal Bilimler 5. Kıbrıs'ta yaşanan bazı gelişmeler aşağıda verilmiştir. 1. Adayı Yunanistan'a bağlama girişimlerinin başla- ma

Sosyal Bilimler
5. Kıbrıs'ta yaşanan bazı gelişmeler aşağıda verilmiştir.
1. Adayı Yunanistan'a bağlama girişimlerinin başla-
ması
II. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın faaliyete geçmesi
III. Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kurulması
Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin 1974 Kıbrıs
Barış Harekâtı sonrasında yaşandığı söylenebilir?
A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III

Sosyal Bilimler 5. Kıbrıs'ta yaşanan bazı gelişmeler aşağıda verilmiştir. 1. Adayı Yunanistan'a bağlama girişimlerinin başla- ması II. Türk Mukavemet Teşkilatı'nın faaliyete geçmesi III. Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kurulması Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında yaşandığı söylenebilir? A) Yalnız! B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III