Soru:

SOSYAL BİLİMLER A 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5). Coğrafya (6-10), Felsefe (1 Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak

SOSYAL BİLİMLER
A
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5). Coğrafya (6-10), Felsefe (1
Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorune
Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için

SOSYAL BİLİMLER A 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5). Coğrafya (6-10), Felsefe (1 Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorune Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için a 3. Bu testin cevaplanması için tavsiye olunan süre 20 dakik Atatürk, Cumhuriyetin ilanından sonra ordunun siyasetten ayrılması için düzenlemeler yapılması- na önem vermiştir. Bu doğrultuda; meclis hükümeti sisteminden kabine sistemi- ne geçilmesi, N. ordu komutanlarının milletvekilliği görevinden ayrılması, Erkaniharbiye Vekaleti'nin kaldırılması düzenlemelerinden hangilerinin yapıldığı sa- vunulabilir? A) Yalnız I Dyll ve Ill alnız II E) I, ILve III e ve ll 3.

Soru Çözümünü Göster