Soru:

SOSYAL BİLİMLER TYT / SOSYAL BİLİMLER 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültü. 2. Cevap

SOSYAL BİLİMLER
TYT / SOSYAL BİLİMLER
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültü.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına is
2.
1. Aşağıdaki görsellerde Hititlere ait hiyeroglif yazı türünün
kullanıldığı kil tabletler yer almaktadır.
POD
Bu bilgilerin aşağıdaki yargılardan hangisine kanıt
oluşturduğu söylenebilir?
A) Anadolu, tarihî çağlara Hititler zamanında geçmiştir.
.
B) Hititlerdeki anallar, tanrılara hesap vermek maksadiyla
yazılmıştır.
C) Hiyeroglifler, sadece Misir uygarlığına ait bir yazı türü
değildir.
D) Hititler, Ege uygarlıklarından önemli ölçüde etkilenmiş-
lerdir.
E) Anadolu'da tarih Öncesi dönemlere ait yazılı kaynaklar
vardır.
V

SOSYAL BİLİMLER TYT / SOSYAL BİLİMLER 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültü. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına is 2. 1. Aşağıdaki görsellerde Hititlere ait hiyeroglif yazı türünün kullanıldığı kil tabletler yer almaktadır. POD Bu bilgilerin aşağıdaki yargılardan hangisine kanıt oluşturduğu söylenebilir? A) Anadolu, tarihî çağlara Hititler zamanında geçmiştir. . B) Hititlerdeki anallar, tanrılara hesap vermek maksadiyla yazılmıştır. C) Hiyeroglifler, sadece Misir uygarlığına ait bir yazı türü değildir. D) Hititler, Ege uygarlıklarından önemli ölçüde etkilenmiş- lerdir. E) Anadolu'da tarih Öncesi dönemlere ait yazılı kaynaklar vardır. V