Soru:

Sozcukte 6. 9 . Terim anlamlı sözcükler; bir bilim, bir sanat ya da bir meslek dalıyla ilgili olarak kullanılan özel sözcüklerdi

Sozcukte
6.
9
.
Terim anlamlı sözcükler; bir bilim, bir sanat ya da bir meslek dalıyla ilgili olarak kullanılan özel sözcüklerdir.
Buna göre,
Çift sarılı yumurtalardan çift civciv çıkar mı?
Çift sarılı bir yumurta, ovaryumdan serbest
bırakılacakları zaman birbirin-
den ayrılmayan iki yumurta
hücresinin, eşey kanalin-
da kabukla kaplanması
sonucunda oluşur. Çift
sarılı yumurtalar, ge-
nellikle yeni yumurtla-
maya başlayan ve yu-
murta oluşumları henüz
senkronize olmamış genç
tavuklarda görülür. Ancak
bazı tavuklar kalıtımsal biçim-
de bu özelliğe sahiplerdir ve hayatla-
ri boyunca çift sarılı yumurtlama özelliği
gösterebilirler.
Çift sarılı yumurtalarda yavru ge-
lişimi çok olası bir durum de-
ğildir. Embriyo için yaşamsal
bir gıda kaynağı olan yu-
murta akı, iki embriyo için
yeterli değildir. Çift sarılı bir
yumurtada yavru gelişimi
meydana gelse de yavru-
lardan biri yaşam savaşında
diğerini yenmekte ancak genel-
likle iki yavruda henüz yumurtadan
çıkamadan yaşamlarını yitirmektedirler.
metnindeki sözcüklerden terimler sözlüğü oluşturulmak istenirse hangi sözcüklere bu sözlükte yer verilir?
B) \tavuk, yumurta, oluşum, embriyo, gida
A) yumurta, ovaryum, hücre, eşey, embriyo
C) ovaryum, eşey, kabuk, senkronize, kalıtımsal, yavru
D) eşey, hücre, senkronize, gelişim, yaşam

Sozcukte 6. 9 . Terim anlamlı sözcükler; bir bilim, bir sanat ya da bir meslek dalıyla ilgili olarak kullanılan özel sözcüklerdir. Buna göre, Çift sarılı yumurtalardan çift civciv çıkar mı? Çift sarılı bir yumurta, ovaryumdan serbest bırakılacakları zaman birbirin- den ayrılmayan iki yumurta hücresinin, eşey kanalin- da kabukla kaplanması sonucunda oluşur. Çift sarılı yumurtalar, ge- nellikle yeni yumurtla- maya başlayan ve yu- murta oluşumları henüz senkronize olmamış genç tavuklarda görülür. Ancak bazı tavuklar kalıtımsal biçim- de bu özelliğe sahiplerdir ve hayatla- ri boyunca çift sarılı yumurtlama özelliği gösterebilirler. Çift sarılı yumurtalarda yavru ge- lişimi çok olası bir durum de- ğildir. Embriyo için yaşamsal bir gıda kaynağı olan yu- murta akı, iki embriyo için yeterli değildir. Çift sarılı bir yumurtada yavru gelişimi meydana gelse de yavru- lardan biri yaşam savaşında diğerini yenmekte ancak genel- likle iki yavruda henüz yumurtadan çıkamadan yaşamlarını yitirmektedirler. metnindeki sözcüklerden terimler sözlüğü oluşturulmak istenirse hangi sözcüklere bu sözlükte yer verilir? B) \tavuk, yumurta, oluşum, embriyo, gida A) yumurta, ovaryum, hücre, eşey, embriyo C) ovaryum, eşey, kabuk, senkronize, kalıtımsal, yavru D) eşey, hücre, senkronize, gelişim, yaşam