Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Söz Öbeklerinde Anlam Soruları

1.
Her insanın farklı bir görüşü, kendine göre
bir doğrusu vardır. Bu nedenle bir arada ça-
lışmak durumunda kalan insanlar arasında
çoğu zaman anlaşmazlıklar görülür. Çünkü
bu insanlardan her biri kendi doğrusunu öne
sürer ve çalışmanın buna göre devam et-
mesini ister. Bu durum da çalışmanın uza-
masına hatta tamamlanamamasına neden
olur.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu
metinde söz edilen olumsuzlukla ilgili-
dir?
A Horozu çok olan köyde sabah geç olur.
B) Alet işler, el övünür.
Gülü seven dikenine katlanır.
D) Bugünün işini yarına bırakma.
3.
Ortaokul Türkçe
Söz Öbeklerinde Anlam
1. Her insanın farklı bir görüşü, kendine göre bir doğrusu vardır. Bu nedenle bir arada ça- lışmak durumunda kalan insanlar arasında çoğu zaman anlaşmazlıklar görülür. Çünkü bu insanlardan her biri kendi doğrusunu öne sürer ve çalışmanın buna göre devam et- mesini ister. Bu durum da çalışmanın uza- masına hatta tamamlanamamasına neden olur. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu metinde söz edilen olumsuzlukla ilgili- dir? A Horozu çok olan köyde sabah geç olur. B) Alet işler, el övünür. Gülü seven dikenine katlanır. D) Bugünün işini yarına bırakma. 3.
39. Bir teknoloji festivaline A, B, C, D ve E takımları; elektrikli araçlar, iletişim teknolojileri, insansız hava araçları ve üç bo-
yutlu yazıcılar kategorilerinde katılmıştır. Yarışmaya sadece C takımı bir kategoride, diğerleri iki kategoride katılmıştır..
Bu yarışmaya katılan takımlar ile ilgili bilinenler şunlardır:
. E takımının yarıştığı kategoriler, C ve D takımlarınınkinden farklıdır.
• A ve E takımları üç boyutlu yazıcılar kategorisinde birlikte yarışmıştır.
• C takımıyla aynı kategoride yarışmayan B takımının yarıştığı kategorilerden biri iletişim teknolojileridir.
elektrik letişim haval 3.0
• D takımı elektrikli araçlar kategorisinde yarışmamıştır.
A
Bu bilgilerden hareketle,
B ?
?
1. B takımının yarıştığı kategorilerden biri elektrikli araçlardır.X C2
II. C takımı, insansız hava araçları kategorisinde yarışmıştır.
D
III. D takımı, iletişim teknolojileri kategorisinde yarışmıştır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
E
D) II ve III
Ortaokul Türkçe
Söz Öbeklerinde Anlam
39. Bir teknoloji festivaline A, B, C, D ve E takımları; elektrikli araçlar, iletişim teknolojileri, insansız hava araçları ve üç bo- yutlu yazıcılar kategorilerinde katılmıştır. Yarışmaya sadece C takımı bir kategoride, diğerleri iki kategoride katılmıştır.. Bu yarışmaya katılan takımlar ile ilgili bilinenler şunlardır: . E takımının yarıştığı kategoriler, C ve D takımlarınınkinden farklıdır. • A ve E takımları üç boyutlu yazıcılar kategorisinde birlikte yarışmıştır. • C takımıyla aynı kategoride yarışmayan B takımının yarıştığı kategorilerden biri iletişim teknolojileridir. elektrik letişim haval 3.0 • D takımı elektrikli araçlar kategorisinde yarışmamıştır. A Bu bilgilerden hareketle, B ? ? 1. B takımının yarıştığı kategorilerden biri elektrikli araçlardır.X C2 II. C takımı, insansız hava araçları kategorisinde yarışmıştır. D III. D takımı, iletişim teknolojileri kategorisinde yarışmıştır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III E D) II ve III
E
+
12. Deyimler yönünden oldukça zengin olan dili-
mizde "ağız" sözcüğüyle kurulmuş epey deyim
vardır. Türlü yollara başvurarak birini bir şeye
razı etmek, kandırmak anlamında
öfke
ile ağzına gelen bütün ağır sözleri söylemek
anlamında __; kötü ihtimaller söz konusu
edildiğinde "Bizden uzak olsun." anlamında
Bdeyimi kullanılmaktadır.
Aşağıdaki deyimlerden hangisi bu metinde
boş bırakılan yerlerden herhangi birine ge-
tirilemez?
A) Ağzını açıp gözünü yummak +
B) Ağzından yel alsın +
C) Ağzından girip burnundan çıkmak +
Ağız değiştirmek
AV Yayınları
Ortaokul Türkçe
Söz Öbeklerinde Anlam
E + 12. Deyimler yönünden oldukça zengin olan dili- mizde "ağız" sözcüğüyle kurulmuş epey deyim vardır. Türlü yollara başvurarak birini bir şeye razı etmek, kandırmak anlamında öfke ile ağzına gelen bütün ağır sözleri söylemek anlamında __; kötü ihtimaller söz konusu edildiğinde "Bizden uzak olsun." anlamında Bdeyimi kullanılmaktadır. Aşağıdaki deyimlerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine ge- tirilemez? A) Ağzını açıp gözünü yummak + B) Ağzından yel alsın + C) Ağzından girip burnundan çıkmak + Ağız değiştirmek AV Yayınları
7. 1. Her çok azdan olur.
II. Ak akçe kara gün içindir.
III. Yanlış hesap Bağdat'tan döner.
IV. Bol bol yiyen bel bel bakar.
Numaralanmış atasözlerinden hangisi anlamca diğerlerine yakın değildir?
A) I
B) II.
C) III.
D) IV.
Ortaokul Türkçe
Söz Öbeklerinde Anlam
7. 1. Her çok azdan olur. II. Ak akçe kara gün içindir. III. Yanlış hesap Bağdat'tan döner. IV. Bol bol yiyen bel bel bakar. Numaralanmış atasözlerinden hangisi anlamca diğerlerine yakın değildir? A) I B) II. C) III. D) IV.
Canını sokakta bulmamak
Canını dar atmak
. Canını dişine takmak
Aşağıdakilerden hangisi, bu deyimlerden birinin açıklaması değildir?
A) Bir tehlikeden güçlükle kurtularak bir yere sığınmak
B) Bir şey uğrunda en değerli varlığını feda etmeye, hatta ölmeye hazır olmak
COlur olmaz şeylerle vücudunu yıpratmamak, sağlığının değerini bilmek
D) Her tehlikeyi göze alarak bir işe girişmek
SINAN KUZUCU
YAYINLARI
66
Ortaokul Türkçe
Söz Öbeklerinde Anlam
Canını sokakta bulmamak Canını dar atmak . Canını dişine takmak Aşağıdakilerden hangisi, bu deyimlerden birinin açıklaması değildir? A) Bir tehlikeden güçlükle kurtularak bir yere sığınmak B) Bir şey uğrunda en değerli varlığını feda etmeye, hatta ölmeye hazır olmak COlur olmaz şeylerle vücudunu yıpratmamak, sağlığının değerini bilmek D) Her tehlikeyi göze alarak bir işe girişmek SINAN KUZUCU YAYINLARI 66
I
Almanya
Romanya
Çevre eğitimiyle ilgili uluslararası bir toplantıya yukarıda bayrakları bulunan ülkelerin temsilcileri katılacaktır. Düzenleme kurulu üye-
leri katılımcı ülkelerin bayraklarını toplantı salonunda yan yana dizeceklerdir.
rak şeklinde yapılacaktır. Sıralamayla ilgili diğer bilgiler şunlardır:
Sıralama, bir yatay çizgili bayrak bir dikey çizgili bay-
A Almanya
Belçika
DECI
Fransa
B) Romanya
ik ve son bayrakların tüm renkleri aynıdır.
İkinci bayrakta sarı renk vardır.
çüncü bayrakta beyaz renk vardır.
Dördüncü bayraktaki renkler dikeydir.
Beşinci bayrakta siyah renk vardır.
Verilen bilgilere göre beşinci sıradaki bayrak aşağıdakilerden hangisidir?
Hollanda
193
da
MLIN
Macaristan
V
e) Belçika
JANI
D) Fransa
Ortaokul Türkçe
Söz Öbeklerinde Anlam
I Almanya Romanya Çevre eğitimiyle ilgili uluslararası bir toplantıya yukarıda bayrakları bulunan ülkelerin temsilcileri katılacaktır. Düzenleme kurulu üye- leri katılımcı ülkelerin bayraklarını toplantı salonunda yan yana dizeceklerdir. rak şeklinde yapılacaktır. Sıralamayla ilgili diğer bilgiler şunlardır: Sıralama, bir yatay çizgili bayrak bir dikey çizgili bay- A Almanya Belçika DECI Fransa B) Romanya ik ve son bayrakların tüm renkleri aynıdır. İkinci bayrakta sarı renk vardır. çüncü bayrakta beyaz renk vardır. Dördüncü bayraktaki renkler dikeydir. Beşinci bayrakta siyah renk vardır. Verilen bilgilere göre beşinci sıradaki bayrak aşağıdakilerden hangisidir? Hollanda 193 da MLIN Macaristan V e) Belçika JANI D) Fransa
13.
Okul,
öğretmeni kadar
iyidir.
Aşağıdaki sözlerden hangisi bu görselde anlatılmak istenene en uzaktır?
A) Emek olmadan yemek olmaz.
C) Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına.
Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.
D) Ağaç yaşken eğilir.
Ortaokul Türkçe
Söz Öbeklerinde Anlam
13. Okul, öğretmeni kadar iyidir. Aşağıdaki sözlerden hangisi bu görselde anlatılmak istenene en uzaktır? A) Emek olmadan yemek olmaz. C) Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. D) Ağaç yaşken eğilir.
12.
Hacıyatmaz Deneyi
Davranışsal psikolojinin en önemli temsilcilerinden biri olan Bandura, 1965 yılında yaptığı "Hacıyatmaz
yicisinin genetik faktörler mi olduğunu anlamaya çalışmıştır. Deneyin sonucunda, çocukların davranışlarını
Deneyi" ile çocukların davranış geliştirme sürecinde yetişkinleri mi örnek aldığını yoksa davranışların belirle-
büyük ölçüde yetişkinlerin tutumlarının belirlediği ortaya çıkmıştır. Bu deneyle çocuğa örnek olabilecek yetiş-
kin tutumlarının çocuğun gelecekteki davranışları ve yaşantısı hakkında bilgi vereceği kanıtlanmıştır.
Marshmallow (Marşmelov) Deneyi
Walter Mischel, 1972'de yaptığı "Marshmallow Deneyinde" 4-6 yaş aralığındaki denek çocukları yalnız
başlarına gözlem odasına almış ve çocuklara marshmallow (yumuşak şeker) vermiştir. Denek çocuğa,
şekeri 15 dakika bekledikten sonra yerse ödül olarak bir şeker daha vereceğini söylemiştir. Komutlara uyup
şekeri yemeyen çocuklarla komutlara uymayıp şekerleri yiyen çocuklar uzun yıllar gözlenmiş ve şekeri
yemeyen çocukların eğitim hayatları boyunca daha başarılı olduğu belirlenmiştir. Bu deneyle küçük yaşlar-
dan beri sahip olunan komut alma, irade sahibi olma ve sabır gösterebilme gibi meziyetlerin çocuğun ilerle-
yen hayatındaki olumlu etkileri kanıtlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu deneylerden herhangi biriyle ilişkilendirilemez?
Adamın iyisi iş başında belli olur. X
C) Beklemesini bilenin, fazlası ayağına gelir.
B) Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.
D) Sabir acıdır, meyvesi tatlıdır.
Ortaokul Türkçe
Söz Öbeklerinde Anlam
12. Hacıyatmaz Deneyi Davranışsal psikolojinin en önemli temsilcilerinden biri olan Bandura, 1965 yılında yaptığı "Hacıyatmaz yicisinin genetik faktörler mi olduğunu anlamaya çalışmıştır. Deneyin sonucunda, çocukların davranışlarını Deneyi" ile çocukların davranış geliştirme sürecinde yetişkinleri mi örnek aldığını yoksa davranışların belirle- büyük ölçüde yetişkinlerin tutumlarının belirlediği ortaya çıkmıştır. Bu deneyle çocuğa örnek olabilecek yetiş- kin tutumlarının çocuğun gelecekteki davranışları ve yaşantısı hakkında bilgi vereceği kanıtlanmıştır. Marshmallow (Marşmelov) Deneyi Walter Mischel, 1972'de yaptığı "Marshmallow Deneyinde" 4-6 yaş aralığındaki denek çocukları yalnız başlarına gözlem odasına almış ve çocuklara marshmallow (yumuşak şeker) vermiştir. Denek çocuğa, şekeri 15 dakika bekledikten sonra yerse ödül olarak bir şeker daha vereceğini söylemiştir. Komutlara uyup şekeri yemeyen çocuklarla komutlara uymayıp şekerleri yiyen çocuklar uzun yıllar gözlenmiş ve şekeri yemeyen çocukların eğitim hayatları boyunca daha başarılı olduğu belirlenmiştir. Bu deneyle küçük yaşlar- dan beri sahip olunan komut alma, irade sahibi olma ve sabır gösterebilme gibi meziyetlerin çocuğun ilerle- yen hayatındaki olumlu etkileri kanıtlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu deneylerden herhangi biriyle ilişkilendirilemez? Adamın iyisi iş başında belli olur. X C) Beklemesini bilenin, fazlası ayağına gelir. B) Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur. D) Sabir acıdır, meyvesi tatlıdır.
3. "Kelimeler yan anlamlarıyla birlikte istila ediyor beni çünkü çapraşık, kılçıklı bir algım var."
Altı çizili sözcük grubunun cümleye kattığı anlam hangi seçenekte doğru verilmiştir?
1
A) Konunun tek bir yönünü algılayan
B) Yazarken çalakalem ifadeler kullanan
C) Konular üzerinde çok fazla düşünmeyen
Konuları çok karmaşık, muğlak düşünen
Ortaokul Türkçe
Söz Öbeklerinde Anlam
3. "Kelimeler yan anlamlarıyla birlikte istila ediyor beni çünkü çapraşık, kılçıklı bir algım var." Altı çizili sözcük grubunun cümleye kattığı anlam hangi seçenekte doğru verilmiştir? 1 A) Konunun tek bir yönünü algılayan B) Yazarken çalakalem ifadeler kullanan C) Konular üzerinde çok fazla düşünmeyen Konuları çok karmaşık, muğlak düşünen
Afyonkarahisar ÖDM / LGS- Mart 2023 (Deneme-4)
13. Sanat ve edebiyat dünyasında her gün belki yüzlerce
eser verilmektedir. Bunlar arasında birçok değerli ya-
pit daha gün yüzüne çıkamadan yayınevlerinin rafla-
rinda kaybolup gitmektedir. İyinin ve başarılının ayrış-
filmadığı bir ortamda sanatın ve edebiyatın gelişmesi
mümkün değildir.
Bu parçadaki altı çizili söz grubuyla anlatılmak is-
tenen aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Daha çok okur kazanabilmek için bizi destekler-
seniz seviniriz.
B) Yaptığımız işlerin önemini ne zaman anlayacaklar
acaba?
CElinden bıraktığı balonu gözden kayboluncaya
kadar izledi.
Toplantıya sıradan kıyafetlerle katılınca fark edi-
lemedi.
16.
Ortaokul Türkçe
Söz Öbeklerinde Anlam
Afyonkarahisar ÖDM / LGS- Mart 2023 (Deneme-4) 13. Sanat ve edebiyat dünyasında her gün belki yüzlerce eser verilmektedir. Bunlar arasında birçok değerli ya- pit daha gün yüzüne çıkamadan yayınevlerinin rafla- rinda kaybolup gitmektedir. İyinin ve başarılının ayrış- filmadığı bir ortamda sanatın ve edebiyatın gelişmesi mümkün değildir. Bu parçadaki altı çizili söz grubuyla anlatılmak is- tenen aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Daha çok okur kazanabilmek için bizi destekler- seniz seviniriz. B) Yaptığımız işlerin önemini ne zaman anlayacaklar acaba? CElinden bıraktığı balonu gözden kayboluncaya kadar izledi. Toplantıya sıradan kıyafetlerle katılınca fark edi- lemedi. 16.
irisi uu
TÜR
Denem
3. Aşağıdaki altı çizili kısımlardan hangisi de-
yim değildir?
LALAldığı haberden sonra içi içine sığmıyordu.
B) Erelin eşeğini türkü çağırarak arar, diye bo-
şuna dememiş atalarımız.
C) Dün gece bardaktan boşanırcasına yağdı yağ-
mur.
D) Elinden geleni yapsa da maçı kaybetmekten
kurtulamadı.
yenotini
Ortaokul Türkçe
Söz Öbeklerinde Anlam
irisi uu TÜR Denem 3. Aşağıdaki altı çizili kısımlardan hangisi de- yim değildir? LALAldığı haberden sonra içi içine sığmıyordu. B) Erelin eşeğini türkü çağırarak arar, diye bo- şuna dememiş atalarımız. C) Dün gece bardaktan boşanırcasına yağdı yağ- mur. D) Elinden geleni yapsa da maçı kaybetmekten kurtulamadı. yenotini
ir kavram
inde dola
Xog qux
nde dola
17. Bazı insanlar, başkalarına karşı iyi, kibar ve cömert davranırken ev halkına, en yakınlarına karşı sinirli, hoşgörüsüz ve so-
rumsuz olabiliyor. Böyle kişiler; içi boş, süslü bir zarftan ibarettir. Onların ambalajı göz boyar ama bu ambalajın içi boştur.
Aşağıdakilerin hangisinde kullanılan deyim, bu metindeki kişilerin karakter özellikleriyle ilişkilendirilebilir?
va
yanghanda beraberinde getirir.
COğrencilerine gösterdiği hoşgörüyü dengeleyemediği için sınıfa olan hâkimiyetini yitirdi.
D) Başkan olarak kurumun başında o görünüyor ama kurumu başkaları yönetiyor.
diler.
ayınca
AY Yıllar sonra girdiği işten, elden ağza yaşayacak kadar kazanıyor.
B) Yetiştirdikleri çocuk, el iyisi olduğu için kendileri pek hayrını göremiyorlar.
Ele güne karşı, her durumda dik durmayı bildik. vnsles
(D) Onun, ne kadar eli bayraklı bir kadın olduğunu yeni anladık.
33
SINAN KUZUCU
YAYINLARI
Ortaokul Türkçe
Söz Öbeklerinde Anlam
ir kavram inde dola Xog qux nde dola 17. Bazı insanlar, başkalarına karşı iyi, kibar ve cömert davranırken ev halkına, en yakınlarına karşı sinirli, hoşgörüsüz ve so- rumsuz olabiliyor. Böyle kişiler; içi boş, süslü bir zarftan ibarettir. Onların ambalajı göz boyar ama bu ambalajın içi boştur. Aşağıdakilerin hangisinde kullanılan deyim, bu metindeki kişilerin karakter özellikleriyle ilişkilendirilebilir? va yanghanda beraberinde getirir. COğrencilerine gösterdiği hoşgörüyü dengeleyemediği için sınıfa olan hâkimiyetini yitirdi. D) Başkan olarak kurumun başında o görünüyor ama kurumu başkaları yönetiyor. diler. ayınca AY Yıllar sonra girdiği işten, elden ağza yaşayacak kadar kazanıyor. B) Yetiştirdikleri çocuk, el iyisi olduğu için kendileri pek hayrını göremiyorlar. Ele güne karşı, her durumda dik durmayı bildik. vnsles (D) Onun, ne kadar eli bayraklı bir kadın olduğunu yeni anladık. 33 SINAN KUZUCU YAYINLARI
4. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili deyimin anlamı yay
ayraç içinde yanlış verilmiştir?
Ekmediği yerden biter derler, bu adam karşımıza bura-
da da çıktı. (Umulmayan ve istenilmeyen yerde karşı-
laşılan kimseler için kullanılan bir söz)
Günlerdir mahallelinin başına bela olan hırsızın çanına
of tıkamışlar. (Sesini çıkaramayacak, kötülük edeme-
yecek bir duruma getirmek, susturmak)
Son günlerde mahalledeki bazı gecekonduların yıkıla-
cağıyla ilgili bir balon uçurdular. (İlgililerin ne diyecek-
lerini ve nasıl davranacaklarını anlamak amacıyla aslı
olmayan bir haber yaymak)
D) Iş yerindeki bütün çalışanları avucunun içine almış, kim-
se ondan izinsiz adım atamıyor. (Bir yeri, bir şeyi çok
iyi ve ayrıntılı olarak bilmek)
2
Ortaokul Türkçe
Söz Öbeklerinde Anlam
4. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili deyimin anlamı yay ayraç içinde yanlış verilmiştir? Ekmediği yerden biter derler, bu adam karşımıza bura- da da çıktı. (Umulmayan ve istenilmeyen yerde karşı- laşılan kimseler için kullanılan bir söz) Günlerdir mahallelinin başına bela olan hırsızın çanına of tıkamışlar. (Sesini çıkaramayacak, kötülük edeme- yecek bir duruma getirmek, susturmak) Son günlerde mahalledeki bazı gecekonduların yıkıla- cağıyla ilgili bir balon uçurdular. (İlgililerin ne diyecek- lerini ve nasıl davranacaklarını anlamak amacıyla aslı olmayan bir haber yaymak) D) Iş yerindeki bütün çalışanları avucunun içine almış, kim- se ondan izinsiz adım atamıyor. (Bir yeri, bir şeyi çok iyi ve ayrıntılı olarak bilmek) 2
IV
nlık, kırgınlık vb. duygu
Fade eden cümlelerdir.
Ɔi düşünüldüğünü ifadk
n herhangi birini ka
sef.
en bileceksin?
53.
6)
=
Çalışkanlık
11
Fedakârlık
D) Demir tavında dövülür.
Numaralandırılmış kavramlar aşağıdakilerin hangisinde uygun atasözleri ile eşleştirilmiştir?
Dayanışma
1.
11.
A) Kazanmayanın kazanı kaynamaz. Sen ağa, ben ağa; bu ineği kim sağa?
B) Akan su yosun tutmaz.
Mum dibine ışık vermez.
C Zahmetsiz rahmet olmaz.
III.
Yalnız taş duvar olmaz.
Ağaç yaprağıyla gürler.
Değirmenden gelenden poğaça umarlar. Mermer iyi taştan, iyilik iki baştan.
İmece günü bulutlu, görmeyene
Veren el alan elden üstündür.
ne mutlu.
GUNAY
YAYINLARI
35
Ortaokul Türkçe
Söz Öbeklerinde Anlam
IV nlık, kırgınlık vb. duygu Fade eden cümlelerdir. Ɔi düşünüldüğünü ifadk n herhangi birini ka sef. en bileceksin? 53. 6) = Çalışkanlık 11 Fedakârlık D) Demir tavında dövülür. Numaralandırılmış kavramlar aşağıdakilerin hangisinde uygun atasözleri ile eşleştirilmiştir? Dayanışma 1. 11. A) Kazanmayanın kazanı kaynamaz. Sen ağa, ben ağa; bu ineği kim sağa? B) Akan su yosun tutmaz. Mum dibine ışık vermez. C Zahmetsiz rahmet olmaz. III. Yalnız taş duvar olmaz. Ağaç yaprağıyla gürler. Değirmenden gelenden poğaça umarlar. Mermer iyi taştan, iyilik iki baştan. İmece günü bulutlu, görmeyene Veren el alan elden üstündür. ne mutlu. GUNAY YAYINLARI 35
çalışkan)
9. "Amcası, ona hazıra konduğunu söylemişti." cüm-
lesinde geçen "hazıra konmak" deyiminin anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yenisini kazanmaksızın, elindekini harcamak
B) Başkasının emeğiyle kazanılan bir şeyden yarar-
lanmak
ik X
C) Yüksek miktarda maddi kaynağa sahip olmak
D) Hemen kullanabilecek duruma getirmek
10. "Baş" kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde
deyim içinde kullanılmamıştır?
A) Toplantıdan sonra patronla baş başa kalınca zam
konusunu görüştü.
B) Bu işte başı çeken kişinin yakalanamamış olması
herkesi tedirgin ediyordu.
Annem başını bağlamadan kesinlikle mutfağa gir-
mez.
D) Yaptığı küçücük bir iyiliği bile herkesin başına ka-
kardı.
SORULAR TAMAMSA
GÖSTER KENDİNİ
Unit
Ünite 5
Ortaokul Türkçe
Söz Öbeklerinde Anlam
çalışkan) 9. "Amcası, ona hazıra konduğunu söylemişti." cüm- lesinde geçen "hazıra konmak" deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Yenisini kazanmaksızın, elindekini harcamak B) Başkasının emeğiyle kazanılan bir şeyden yarar- lanmak ik X C) Yüksek miktarda maddi kaynağa sahip olmak D) Hemen kullanabilecek duruma getirmek 10. "Baş" kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmamıştır? A) Toplantıdan sonra patronla baş başa kalınca zam konusunu görüştü. B) Bu işte başı çeken kişinin yakalanamamış olması herkesi tedirgin ediyordu. Annem başını bağlamadan kesinlikle mutfağa gir- mez. D) Yaptığı küçücük bir iyiliği bile herkesin başına ka- kardı. SORULAR TAMAMSA GÖSTER KENDİNİ Unit Ünite 5
Anlamları verilen deyimleri metinden bulunuz. Bu deyimleri birer cümlede b
2. ETKİNLİK
Deyim
Cümlem
Anlamı
Yarışmak
Üstünlük sağlamak,
yenmek
Korkmadığını,
çekinmediğini açıkça
bildirmek, kavga veya →-
yarışmaya çağırmak
3. ETKINLIK
Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.
1) Yaşlı güreşçi kaç tane oyun bilmektedir?
b) Metnin konusunu ya
6.
ETKINLIK
a) Metinden alınan
Geniş bir alanda de
remiş bir fil gibi ortaya c
yerinden koparıp atardı.
b) Altı çizili cümlel
c) Siz de bu metni
Ortaokul Türkçe
Söz Öbeklerinde Anlam
Anlamları verilen deyimleri metinden bulunuz. Bu deyimleri birer cümlede b 2. ETKİNLİK Deyim Cümlem Anlamı Yarışmak Üstünlük sağlamak, yenmek Korkmadığını, çekinmediğini açıkça bildirmek, kavga veya →- yarışmaya çağırmak 3. ETKINLIK Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız. 1) Yaşlı güreşçi kaç tane oyun bilmektedir? b) Metnin konusunu ya 6. ETKINLIK a) Metinden alınan Geniş bir alanda de remiş bir fil gibi ortaya c yerinden koparıp atardı. b) Altı çizili cümlel c) Siz de bu metni