Soru:

Sözcükte Anlam Olayları - 3 7. 10 Bir sözcüğün ya da sözün hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek biçimde birlikte kullan

Sözcükte Anlam Olayları - 3
7.
10
Bir sözcüğün ya da sözün hem gerçek hem de mecaz
anlamını düşündürecek biçimde birlikte kullanılmasına
kinaye adı verilir. Kinayede asıl geçerli olan gerçek an-
lamdan ziyade mecaz anlamdır.
Buna göre;
1. Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Mechule giden bir gemi kalkar bu limandan
H. Bulamadım dünyada gönle mekân
Nerde bir gül bitse etrafı diken
III. Dadaloğlu'm der ki belim büküldü
Gözümün cevheri yere döküldü
numaralı şiirlerden hangilerinde kinaye yapılmıştır?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
D) I ve It
C) Yalnız III
E) II ve III

Sözcükte Anlam Olayları - 3 7. 10 Bir sözcüğün ya da sözün hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek biçimde birlikte kullanılmasına kinaye adı verilir. Kinayede asıl geçerli olan gerçek an- lamdan ziyade mecaz anlamdır. Buna göre; 1. Artık demir almak günü gelmişse zamandan Mechule giden bir gemi kalkar bu limandan H. Bulamadım dünyada gönle mekân Nerde bir gül bitse etrafı diken III. Dadaloğlu'm der ki belim büküldü Gözümün cevheri yere döküldü numaralı şiirlerden hangilerinde kinaye yapılmıştır? A) Yalnız! B) Yalnız II D) I ve It C) Yalnız III E) II ve III