Soru:

SUR 2. Timur bir mektubunda Yıldırım Bayezid'e, ... Rum (Anadolu) diyarlarında melik olan Yıldırım Baye- zid! Bil ki biz kudret

SUR
2.
Timur bir mektubunda Yıldırım Bayezid'e,
... Rum (Anadolu) diyarlarında melik olan Yıldırım Baye-
zid! Bil ki biz kudret ve iktidarımızla Türk-İslam aleminin
en büyük kısmını tab'amız (halkımız) haline getirmiş bir
hükümdarız.
Bu görülmemiş işi, tek başımıza yaptık, senin gibi baba-
mızdan ülkeler tevarüs (miras) etmiş değiliz. Aklını başı-
na topla, Kara Yusuf'la, Ahmet Celayir'i topraklarından
kov. Emirlerimize karşı gelen hükümdarların akibetini
duymuş olsan gerektir. Siz de o hükümdarların arasına
girmekten sakının..."
Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid'e gönderilen bu
mektup doğrultusunda aşağıdaki yargılardan hangi-
sine ulaşılamaz?
A) Osmanlı toprakları, Timur'un hakim olduğu toprakların
batısında yer almaktadır.
B) Timur'un hakimiyet alanı, Osmanlı hakimiyet alanından
daha geniştir
.
c) Timur kendi ülkesinin kurucusudur.
D) Ahmet Celayir ve Kara Yusuf Timur'un hasmıdır.
Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasında çıkan An-
kara Savaşı'nın en önemli nedeni bu mektuptur.

SUR 2. Timur bir mektubunda Yıldırım Bayezid'e, ... Rum (Anadolu) diyarlarında melik olan Yıldırım Baye- zid! Bil ki biz kudret ve iktidarımızla Türk-İslam aleminin en büyük kısmını tab'amız (halkımız) haline getirmiş bir hükümdarız. Bu görülmemiş işi, tek başımıza yaptık, senin gibi baba- mızdan ülkeler tevarüs (miras) etmiş değiliz. Aklını başı- na topla, Kara Yusuf'la, Ahmet Celayir'i topraklarından kov. Emirlerimize karşı gelen hükümdarların akibetini duymuş olsan gerektir. Siz de o hükümdarların arasına girmekten sakının..." Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid'e gönderilen bu mektup doğrultusunda aşağıdaki yargılardan hangi- sine ulaşılamaz? A) Osmanlı toprakları, Timur'un hakim olduğu toprakların batısında yer almaktadır. B) Timur'un hakimiyet alanı, Osmanlı hakimiyet alanından daha geniştir . c) Timur kendi ülkesinin kurucusudur. D) Ahmet Celayir ve Kara Yusuf Timur'un hasmıdır. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasında çıkan An- kara Savaşı'nın en önemli nedeni bu mektuptur.