Soru:

T2BT Sosyal Biliml TYT 5. Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekâleti, 3 Mart 1924'te "Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti" adını almış ve

T2BT Sosyal Biliml
TYT
5.
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekâleti, 3 Mart 1924'te "Erkân-ı
Harbiye-i Umumiye Riyaseti" adını almış ve bakanlık statü-
sü kaldırılmıştır
Bu değişikliğin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili
olduğu söylenebilir?
ne A) Hükümetin denetlenmesinin kolaylaşması
lo B) Askerliğin vatan hizmeti haline getirilmesi
C) Ordunun siyasete karışmasının önlenmesi
lo D) Çok partili sisteme geçilmesi
E) Rejim karşıtı isyanların engellenmesi

T2BT Sosyal Biliml TYT 5. Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Vekâleti, 3 Mart 1924'te "Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti" adını almış ve bakanlık statü- sü kaldırılmıştır Bu değişikliğin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenebilir? ne A) Hükümetin denetlenmesinin kolaylaşması lo B) Askerliğin vatan hizmeti haline getirilmesi C) Ordunun siyasete karışmasının önlenmesi lo D) Çok partili sisteme geçilmesi E) Rejim karşıtı isyanların engellenmesi