Soru:

ta 90 ne yol açtığı söylenemez? T Ay Sosyal yapıda değişiklikler olmasına BL Javaşçılık özelliklerinin azalmasına + Sanat anlayı

ta 90
ne yol açtığı söylenemez?
T
Ay Sosyal yapıda değişiklikler olmasına
BL Javaşçılık özelliklerinin azalmasına +
Sanat anlayışlarının değismesine
DI Farklı ekonomi faaliyetlerinin ortaya çıkmasına
EV Toplumsal asimilasyonun başlamasına
t
Toim
6.
B
M
İslamiyet öncesi dönemde Orta Asya'da kurulmuş
olan Türk devletleri çeşitli boyların bir araya gelme-
siyle oluşmuş bir boylar federasyonu görünümünde-
dir.
Bu durumun Türk devletlerinde;
1. ordu teşkilatının güçlenmesi,
II. ülke bütünlüğünün
sağlanması,
Il merkezi otoritenin zayıf olması +
gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söy-
lenebilir?
TYT TARİH SORU BANKASI
A) Yalnız! B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
91

ta 90 ne yol açtığı söylenemez? T Ay Sosyal yapıda değişiklikler olmasına BL Javaşçılık özelliklerinin azalmasına + Sanat anlayışlarının değismesine DI Farklı ekonomi faaliyetlerinin ortaya çıkmasına EV Toplumsal asimilasyonun başlamasına t Toim 6. B M İslamiyet öncesi dönemde Orta Asya'da kurulmuş olan Türk devletleri çeşitli boyların bir araya gelme- siyle oluşmuş bir boylar federasyonu görünümünde- dir. Bu durumun Türk devletlerinde; 1. ordu teşkilatının güçlenmesi, II. ülke bütünlüğünün sağlanması, Il merkezi otoritenin zayıf olması + gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söy- lenebilir? TYT TARİH SORU BANKASI A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 91