Soru:

Tanımak Lazım ATATÜRKÇÜLÜK VE T 6 8. Yeni Türk Devleti'nde düzenlenen Izmir İktisat Kongresi'nde, milli sanayinin ve ihracatın ö

Tanımak
Lazım
ATATÜRKÇÜLÜK VE T
6
8.
Yeni Türk Devleti'nde düzenlenen Izmir İktisat
Kongresi'nde, milli sanayinin ve ihracatın özendirilmesi, bir
ticaret bankasının kurulması, hava, deniz, karayolu
ulaştırmacılığının geliştirilmesi gibi konularda kararlar
alınmıştır. Ayrıca yurdumuzun öz kaynaklarının kullanılarak
kalkınma projeleri geliştirilmesi anlayışı benimsenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun amaçlanndan biri
degildir?
A) Yabancıların kurduğu tekelleri sonlandırmak
B) Ekonomik bağımsızlığı sağlamak
C) Ekonomide devletçi bir anlayış uygulamak
D) Türk parasının değerini güçlü tutmak
E) Olke ticaretinin gelişmesini sağlamak
or

Tanımak Lazım ATATÜRKÇÜLÜK VE T 6 8. Yeni Türk Devleti'nde düzenlenen Izmir İktisat Kongresi'nde, milli sanayinin ve ihracatın özendirilmesi, bir ticaret bankasının kurulması, hava, deniz, karayolu ulaştırmacılığının geliştirilmesi gibi konularda kararlar alınmıştır. Ayrıca yurdumuzun öz kaynaklarının kullanılarak kalkınma projeleri geliştirilmesi anlayışı benimsenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun amaçlanndan biri degildir? A) Yabancıların kurduğu tekelleri sonlandırmak B) Ekonomik bağımsızlığı sağlamak C) Ekonomide devletçi bir anlayış uygulamak D) Türk parasının değerini güçlü tutmak E) Olke ticaretinin gelişmesini sağlamak or