Soru:

TARİH 4. 5. Osmanlı tarihi ile ilgili odev hazırlayan Deniz, ödevine ilk resmi gazetenin örneğini, Senediittifak belgesini ve nü

TARİH
4.
5.
Osmanlı tarihi ile ilgili odev hazırlayan Deniz,
ödevine ilk resmi gazetenin örneğini, Senediittifak
belgesini ve nüfus sayımının sonuçlarını koymuş-
tur.
Deniz'ın hazırladığı bu ödev aşağıdaki dönem-
lerden hangisine aittir?
A) Tanzimat Dönemi
B) II. Meşrutiyet
C) II. Mahmut Devri
D) Lale Devri
E) I. Meşrutiyet

TARİH 4. 5. Osmanlı tarihi ile ilgili odev hazırlayan Deniz, ödevine ilk resmi gazetenin örneğini, Senediittifak belgesini ve nüfus sayımının sonuçlarını koymuş- tur. Deniz'ın hazırladığı bu ödev aşağıdaki dönem- lerden hangisine aittir? A) Tanzimat Dönemi B) II. Meşrutiyet C) II. Mahmut Devri D) Lale Devri E) I. Meşrutiyet