Soru:

TARİH e Zaman 3. Dersinde tarih biliminin ilgi alanına giren konular hakkında bilgi vermek isteyen Mehmet Bey, öğrencilerine şu

TARİH
e Zaman
3.
Dersinde tarih biliminin ilgi alanına giren konular hakkında
bilgi vermek isteyen Mehmet Bey, öğrencilerine şu bilgiyi
verdi: "Orta Asya'da yaşanan kuraklık ve kıtlık tarihin ko-
nusu değilken, bu doğa olayı sonucundaki göçler tarihin
konusu olabilir. Yani bir olayın tarihin konuları arasında sa-
yılması
bağlıdır."
Mehmet Öğretmen'in sözünü en iyi tamamlayan ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
A köklü değişikliklere yol açmasına
B) toplumsal sorunlara ışık tutmasına
C) neden-sonuç ilişkisini açıklamasına
D) insan yaşamını ilgilendirmesine
El geçmişte yaşanmış olmasına

TARİH e Zaman 3. Dersinde tarih biliminin ilgi alanına giren konular hakkında bilgi vermek isteyen Mehmet Bey, öğrencilerine şu bilgiyi verdi: "Orta Asya'da yaşanan kuraklık ve kıtlık tarihin ko- nusu değilken, bu doğa olayı sonucundaki göçler tarihin konusu olabilir. Yani bir olayın tarihin konuları arasında sa- yılması bağlıdır." Mehmet Öğretmen'in sözünü en iyi tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir? A köklü değişikliklere yol açmasına B) toplumsal sorunlara ışık tutmasına C) neden-sonuç ilişkisini açıklamasına D) insan yaşamını ilgilendirmesine El geçmişte yaşanmış olmasına