Soru:

Tarih Öğretmeni, Enes'ten Cahiliye Dönemi denilen İsla- miyet öncesi Arabistan'ın özellikleri ile çalışma yapma- sini istemiştir

Tarih Öğretmeni, Enes'ten Cahiliye Dönemi denilen İsla-
miyet öncesi Arabistan'ın özellikleri ile çalışma yapma-
sini istemiştir. Enes yaptığı çalışma sonrasında sınıfa bir
sunum yapmıştır.
Buna göre, Enes'in sunumunda yer alan aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kabileler halinde bir yaşam ve kabilelerin başında
Şeyh denilen reisler vardır.
B) Mekke ve çevresinde panayırlar kurulmuştur.
C) En yaygın olan inanç putperestliktir.
D) Konuşma ve yazı dili olarak Arapça kullanılmıştır.
E) Kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır.

Tarih Öğretmeni, Enes'ten Cahiliye Dönemi denilen İsla- miyet öncesi Arabistan'ın özellikleri ile çalışma yapma- sini istemiştir. Enes yaptığı çalışma sonrasında sınıfa bir sunum yapmıştır. Buna göre, Enes'in sunumunda yer alan aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kabileler halinde bir yaşam ve kabilelerin başında Şeyh denilen reisler vardır. B) Mekke ve çevresinde panayırlar kurulmuştur. C) En yaygın olan inanç putperestliktir. D) Konuşma ve yazı dili olarak Arapça kullanılmıştır. E) Kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır.