Soru:

TARİH - Türk - İslam Tarihi - 1 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslam devlet teş- kilatı geleneğinden etkilendiğini kanıtl

TARİH - Türk - İslam Tarihi - 1
1. Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslam devlet teş-
kilatı geleneğinden etkilendiğini kanıtlamaz
A) Divan teşkilatının benimsenmesi
B) Yönetimde ikili teşkilatın benimsenmesi
C) Vezirlik makamının kurulması
D) Şeriat hukukunun benimsenmesi
E) Sultan unvanının kullanılması

TARİH - Türk - İslam Tarihi - 1 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslam devlet teş- kilatı geleneğinden etkilendiğini kanıtlamaz A) Divan teşkilatının benimsenmesi B) Yönetimde ikili teşkilatın benimsenmesi C) Vezirlik makamının kurulması D) Şeriat hukukunun benimsenmesi E) Sultan unvanının kullanılması