Soru:

Tarihsel süreçte Batı kaynaklarında; 6. yüzyılda Or- ta Asya, 9-10. yüzyıllarda Karadeniz'in kuzeyi ve 12-13. yüzyıllarda ise Mı

Tarihsel süreçte Batı kaynaklarında; 6. yüzyılda Or-
ta Asya, 9-10. yüzyıllarda Karadeniz'in kuzeyi ve
12-13. yüzyıllarda ise Mısır ve Suriye, Türkiye diye adlan-
dırılmıştır.
Bu durumun nedeni olarak;
I. göçler,
II. göçebe yaşam,
III. cihan hâkimiyeti anlayışı
olgularından hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız !
B) Yalnız 11
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

Tarihsel süreçte Batı kaynaklarında; 6. yüzyılda Or- ta Asya, 9-10. yüzyıllarda Karadeniz'in kuzeyi ve 12-13. yüzyıllarda ise Mısır ve Suriye, Türkiye diye adlan- dırılmıştır. Bu durumun nedeni olarak; I. göçler, II. göçebe yaşam, III. cihan hâkimiyeti anlayışı olgularından hangileri gösterilebilir? A) Yalnız ! B) Yalnız 11 C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III