Soru:

tek yet, akki sadi Soru 54 Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı'nın Osmanlı Devleti'ne olumsuz etkilerinden biri değildir? A)

tek
yet,
akki
sadi
Soru 54
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı'nın Osmanlı Devleti'ne
olumsuz etkilerinden biri değildir?
A) Ticarette ithalat artarken, ihracat azaldı.
B) Avrupalı devletlerin açık pazarı haline geldi.
C) El tezgahları rekabet edemeyerek kapandı.
D) Yerli sanayinin gelişmesinin önü açıldı.
E) işsiz kalanların sayısında artış yaşandı.

tek yet, akki sadi Soru 54 Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı'nın Osmanlı Devleti'ne olumsuz etkilerinden biri değildir? A) Ticarette ithalat artarken, ihracat azaldı. B) Avrupalı devletlerin açık pazarı haline geldi. C) El tezgahları rekabet edemeyerek kapandı. D) Yerli sanayinin gelişmesinin önü açıldı. E) işsiz kalanların sayısında artış yaşandı.