Soru:

Test 08 7. XVIII. yüzyılda Rusya'nın Osmanlı Devleti üzerinde izlediği politikalarda; D 1. Panslavizm, II. Ortodoksların koruyuc

Test 08
7. XVIII. yüzyılda Rusya'nın Osmanlı Devleti üzerinde
izlediği politikalarda;
D
1. Panslavizm,
II. Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenme,
III. Kırım'ı topraklarına katma
amaçlarından hangileri yer alır?
A) Yalnız!
B) Yalnız Il
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II e III

Test 08 7. XVIII. yüzyılda Rusya'nın Osmanlı Devleti üzerinde izlediği politikalarda; D 1. Panslavizm, II. Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenme, III. Kırım'ı topraklarına katma amaçlarından hangileri yer alır? A) Yalnız! B) Yalnız Il C) Yalnız III D) II ve III E) I, II e III