Soru:

TEST 1 4. Hz. Muhammed Bedir Savaşı'ndan sonra ele geçirilen ganimetlerin beşte dördünü savaşa kati- lanlar arasında pay ettirmi

TEST 1
4. Hz. Muhammed Bedir Savaşı'ndan sonra ele
geçirilen ganimetlerin beşte dördünü savaşa kati-
lanlar arasında pay ettirmiş, ayrıca bir Mekkeli esi-
ri on Müslüman'a okuma yazma öğretmesi karşılı-
ğında serbest bıraktırmıştır.
Bu bilgilere dayanılarak;
1. Savaşlara katılımın teşvik edildiği,
II. Eğitime önem verildiği,
III. İslam savaş hukukunun oluşmaya başladığı
yukarıdakilerden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız! B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I) II ve III
"

TEST 1 4. Hz. Muhammed Bedir Savaşı'ndan sonra ele geçirilen ganimetlerin beşte dördünü savaşa kati- lanlar arasında pay ettirmiş, ayrıca bir Mekkeli esi- ri on Müslüman'a okuma yazma öğretmesi karşılı- ğında serbest bıraktırmıştır. Bu bilgilere dayanılarak; 1. Savaşlara katılımın teşvik edildiği, II. Eğitime önem verildiği, III. İslam savaş hukukunun oluşmaya başladığı yukarıdakilerden hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I) II ve III "