Soru:

Test - 2 Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ndeki Lonca Teş- kilatı'nın sağladığı yararlardan birisi değildir? Mesleki kura

Test - 2
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ndeki Lonca Teş-
kilatı'nın sağladığı yararlardan birisi değildir?
Mesleki kurallara uymayanların yargılanması
Uretici ve tüketici haklarının korunması
lon
Usta-çırak ilişkisinin düzenlenmesi
D) Mesleki grup birlikteliğinin
sağlanması
E) Ekonominin canlandırılması
C

Test - 2 Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ndeki Lonca Teş- kilatı'nın sağladığı yararlardan birisi değildir? Mesleki kurallara uymayanların yargılanması Uretici ve tüketici haklarının korunması lon Usta-çırak ilişkisinin düzenlenmesi D) Mesleki grup birlikteliğinin sağlanması E) Ekonominin canlandırılması C