Soru:

Test 4 LP14TARSB22-009 4. Rüyasında Sus şehrinden birçok süsleme eşyası alıp ati- na binen Mustafa, Ninova adlı bir şehirde gece

Test
4
LP14TARSB22-009
4.
Rüyasında Sus şehrinden birçok süsleme eşyası alıp ati-
na binen Mustafa, Ninova adlı bir şehirde gece konakla-
mış; oradan Diyarbakır ve Malatya üzerinden Sivas'a ulaş-
mıştır. Sivas'ta birkaç saat dinlendikten sonra sürekli ba-
tiya ilerleyerek Sard şehrine ulaşmış ve bu işlek ticaret yo-
lunun sonuna geldiğini fark etmiştir. Yol boyunca ticaret
yaparak büyük kazanç elde etmiştir. Uyandıktan sonra
acaba Sard neresi, diye merak etmiş ve araştırması so-
nucunda Manisa'nın Salihli ilçesi olduğunu öğrenmiştir.
Mustafa isimli öğrencinin rüyasıyla ilgili anlattıkların-
dan yola çıkıldığında hangi ticaret yolu üzerinde seya-
hat ettiği söylenir?
C) İpek
B) Kürk
A) Kral
E) Hint
D) Baharat
5.
Bazı ilk Çağ toplumlarında ahiret inancının var olduğuna
dair kalıntılara rastlanmıştır. Bu tip kalıntıların var olmadı-
ği coğrafyalarda yaşayan insanların ahirete inanip inan-
ndıkları hakkında kesin yargıya varmak oldukça güçtür.

Test 4 LP14TARSB22-009 4. Rüyasında Sus şehrinden birçok süsleme eşyası alıp ati- na binen Mustafa, Ninova adlı bir şehirde gece konakla- mış; oradan Diyarbakır ve Malatya üzerinden Sivas'a ulaş- mıştır. Sivas'ta birkaç saat dinlendikten sonra sürekli ba- tiya ilerleyerek Sard şehrine ulaşmış ve bu işlek ticaret yo- lunun sonuna geldiğini fark etmiştir. Yol boyunca ticaret yaparak büyük kazanç elde etmiştir. Uyandıktan sonra acaba Sard neresi, diye merak etmiş ve araştırması so- nucunda Manisa'nın Salihli ilçesi olduğunu öğrenmiştir. Mustafa isimli öğrencinin rüyasıyla ilgili anlattıkların- dan yola çıkıldığında hangi ticaret yolu üzerinde seya- hat ettiği söylenir? C) İpek B) Kürk A) Kral E) Hint D) Baharat 5. Bazı ilk Çağ toplumlarında ahiret inancının var olduğuna dair kalıntılara rastlanmıştır. Bu tip kalıntıların var olmadı- ği coğrafyalarda yaşayan insanların ahirete inanip inan- ndıkları hakkında kesin yargıya varmak oldukça güçtür.