Soru:

TEST-5 7. 1. Dünya Savaşı sirasında Osmanlı ordulan Süveyş Cephe- si'ni Almanya'nın isteği ile açmıştır. Bu cephenin açılmasında

TEST-5
7.
1. Dünya Savaşı sirasında Osmanlı ordulan Süveyş Cephe-
si'ni Almanya'nın isteği ile açmıştır.
Bu cephenin açılmasında;
1. Ingiltere'nin Uzak Doğu sömürgeleriyle bağlantısını kes-
mek
II. Ingiltere'nin sömürgelerinden gerçekleştirdiği asker ve
ham madde sevkiyatını engellemek,
III. Kafkas Türkleri ile irtibata geçmek
amaçlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
Al Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I e II
E) I, II ve III

TEST-5 7. 1. Dünya Savaşı sirasında Osmanlı ordulan Süveyş Cephe- si'ni Almanya'nın isteği ile açmıştır. Bu cephenin açılmasında; 1. Ingiltere'nin Uzak Doğu sömürgeleriyle bağlantısını kes- mek II. Ingiltere'nin sömürgelerinden gerçekleştirdiği asker ve ham madde sevkiyatını engellemek, III. Kafkas Türkleri ile irtibata geçmek amaçlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? Al Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) I e II E) I, II ve III