Soru:

Test 5 İntegral 7. 9. Aşağı kare i y f(x) = x2 + 1 7/ .+X →X 6 O 2 2 ki Yukarıdaki şekilde [2, 6] aralığında tanımlı f(x) = x2 +

Test
5
İntegral
7.
9. Aşağı
kare i
y
f(x) = x2 + 1
7/
.+X
→X
6
O
2
2
ki
Yukarıdaki şekilde [2, 6] aralığında tanımlı
f(x) = x2 + 1
fonksiyonunun grafiği verilmiştir. [2, 6] aralığı 4 eşit aralı-
ğa ayrılıp bu aralıkların orta noktalarına göre Riemann top-

Test 5 İntegral 7. 9. Aşağı kare i y f(x) = x2 + 1 7/ .+X →X 6 O 2 2 ki Yukarıdaki şekilde [2, 6] aralığında tanımlı f(x) = x2 + 1 fonksiyonunun grafiği verilmiştir. [2, 6] aralığı 4 eşit aralı- ğa ayrılıp bu aralıkların orta noktalarına göre Riemann top- lamı bulunmuştur. f f Buna göre bulunan sonuç kaç olur? B) 81 C) 102 D) 123 A) 73 E) 151 x000000 YAYINLARI MIT

Soru Çözümünü Göster