Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İntegral Alma Kuralları Soruları

20.
Ejderin Türk kozmolojisiyle (evren bilim) ilgili olarak
başka yönleri de vardır.
Bu nedenle Türk mitolojisinde ejder; su, bolluk ve ye-
niden doğuşun sembolü olmuştur.
Mesela evrenin işleyişi ve döngüsü konusunda da ej-
der, astrolojik bir sembol olarak kullanılmaktadır.
IV. Çin mitolojisinde imparatorluk sembolü olan ve bazen
hayat iksiri ya da ölümsüzlük suyu efsaneleriyle ilişki-
lendirilen ejder, Türk kültüründe de yer almıs ve halk
kültürünü etkilemiştir.
isabl
Nitekim ejder, Çin'de olduğu gibi Türk hayvan takvi-
minde de yıl sembolü olarak yer almaktadır.
Yukarıda numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün
oluşturulacak biçimde sıralandığında hangisi baştan
ikinci olur?
6102
A) I
B) II
TV
A
C) III
D) IV
- VIITT
E) V
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
20. Ejderin Türk kozmolojisiyle (evren bilim) ilgili olarak başka yönleri de vardır. Bu nedenle Türk mitolojisinde ejder; su, bolluk ve ye- niden doğuşun sembolü olmuştur. Mesela evrenin işleyişi ve döngüsü konusunda da ej- der, astrolojik bir sembol olarak kullanılmaktadır. IV. Çin mitolojisinde imparatorluk sembolü olan ve bazen hayat iksiri ya da ölümsüzlük suyu efsaneleriyle ilişki- lendirilen ejder, Türk kültüründe de yer almıs ve halk kültürünü etkilemiştir. isabl Nitekim ejder, Çin'de olduğu gibi Türk hayvan takvi- minde de yıl sembolü olarak yer almaktadır. Yukarıda numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturulacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur? 6102 A) I B) II TV A C) III D) IV - VIITT E) V
AY
2²79-1
20
P(1) = 1 + 1
f(x) = 2* + 1 =
E) 2* Jog₂ (²)
2=2+4
1
Şekilde f(x) = 2* + 1 fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç br² dir?
A) log2 (-)
B) log2 (=)
C) in(²)
D) In (²)
2
Bh₂
gh
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
AY 2²79-1 20 P(1) = 1 + 1 f(x) = 2* + 1 = E) 2* Jog₂ (²) 2=2+4 1 Şekilde f(x) = 2* + 1 fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, taralı bölgenin alanı kaç br² dir? A) log2 (-) B) log2 (=) C) in(²) D) In (²) 2 Bh₂ gh
-IB
A)
*/4
2
1
1-cos2x
0
integralinde, u = tanx dönüşümü yapılırsa aşağı-
dakilerden hangisi elde edilir?
dx
du
1
] ₁
0
B)
du
1
2
2u²
du
C)
X-2
2
1
1+u²
1
du
alate
2u2
du
karekök
f(x) fonksiyonunun grafiği ş
Buna göre, f(x). f'(x) dx
(Fon
C) -7
tır?
A)-5
B)-6
f'(x) dx = du
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
-IB A) */4 2 1 1-cos2x 0 integralinde, u = tanx dönüşümü yapılırsa aşağı- dakilerden hangisi elde edilir? dx du 1 ] ₁ 0 B) du 1 2 2u² du C) X-2 2 1 1+u² 1 du alate 2u2 du karekök f(x) fonksiyonunun grafiği ş Buna göre, f(x). f'(x) dx (Fon C) -7 tır? A)-5 B)-6 f'(x) dx = du
Eye
Soru 7
Uygun şartlarda tanımlı f(x) fonksiyonu için,
J -dx-S- dx
f'(x)
In f(x)
f'(x)
In ² (f(x))
integralinin sonucu aşağıdakilerden han-
gisidir?
f(x)
In f(x)
C) Inf(x) + C
A)
+ C
E)
In f(x)
f(x)
D) In(In(f(x)) + c
f'(x)
In (fx)
f'(x), lof(x) = f(x
+ C
B)
+ C
inte
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
Eye Soru 7 Uygun şartlarda tanımlı f(x) fonksiyonu için, J -dx-S- dx f'(x) In f(x) f'(x) In ² (f(x)) integralinin sonucu aşağıdakilerden han- gisidir? f(x) In f(x) C) Inf(x) + C A) + C E) In f(x) f(x) D) In(In(f(x)) + c f'(x) In (fx) f'(x), lof(x) = f(x + C B) + C inte
Soru 9
+3) pl
integralinin sonucu aşağıdakilerden han-
gisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
3
8
3
8
1
2
3
3
8
[ sinxdx
1-
- sin 4x +
X +
X
1
4
1
4
1
4
1
4
1
32
- sin 4x + c
1
cos2x+ -sin 4x + c
16
sin 2x +
sin 2x +
-sin 2x +
1
32
1
16
fini
1
32
-sin 2x + c
COS 2X + C
sin 4x + c
+ tudt
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
Soru 9 +3) pl integralinin sonucu aşağıdakilerden han- gisidir? A) B) C) D) E) 3 8 3 8 1 2 3 3 8 [ sinxdx 1- - sin 4x + X + X 1 4 1 4 1 4 1 4 1 32 - sin 4x + c 1 cos2x+ -sin 4x + c 16 sin 2x + sin 2x + -sin 2x + 1 32 1 16 fini 1 32 -sin 2x + c COS 2X + C sin 4x + c + tudt
7.
m bir gerçel sayı olmak üzere, katsayıları sıfırdan farklı,
birinci dereceden gerçel katsayılı her P(x) polinomu için
3
-3
P(x) dx = 3P (m) + 3P (-m)
2
✓ P(x) dx = P(m)
0
6 sorbit
Isobit
eşitliği sağlanmaktadır.
Buna göre, m değeri kaçtır?
A) -2
B) -1
C) 1
tarn
D) 2
E) 4
.
4
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
7. m bir gerçel sayı olmak üzere, katsayıları sıfırdan farklı, birinci dereceden gerçel katsayılı her P(x) polinomu için 3 -3 P(x) dx = 3P (m) + 3P (-m) 2 ✓ P(x) dx = P(m) 0 6 sorbit Isobit eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre, m değeri kaçtır? A) -2 B) -1 C) 1 tarn D) 2 E) 4 . 4
4.
Bir sınıfta 15 erkek ve 12 kız öğrenci vardır. Bu sınıftaki
erkek öğrencilerin 3'ü ve kız öğrencilerin 5'i gözlüklüdür.
Buna göre, bu sınıftan seçilen bir öğrencinin kız ve-
ya gözlüklü bir öğrenci olma olasılığı kaçtır?
A)
1
3
B) 4 c) 5
9
9
D)
2
3
8
9
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
4. Bir sınıfta 15 erkek ve 12 kız öğrenci vardır. Bu sınıftaki erkek öğrencilerin 3'ü ve kız öğrencilerin 5'i gözlüklüdür. Buna göre, bu sınıftan seçilen bir öğrencinin kız ve- ya gözlüklü bir öğrenci olma olasılığı kaçtır? A) 1 3 B) 4 c) 5 9 9 D) 2 3 8 9
-1.0
6. f: R→R ve sürekli bir fonksiyondur. Yan
(x+₁) | ²
XH)
f(2)=6, f(5)=-3 ve
tır?
A) 26
6
B) 27
5
į
2
olduğuna göre, ¹(x) dx Ifadesinin değeri kaç-
f(x) dx = 0
C) 28
limitti
Seyda solder
esti
D) 29
E) 30
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
-1.0 6. f: R→R ve sürekli bir fonksiyondur. Yan (x+₁) | ² XH) f(2)=6, f(5)=-3 ve tır? A) 26 6 B) 27 5 į 2 olduğuna göre, ¹(x) dx Ifadesinin değeri kaç- f(x) dx = 0 C) 28 limitti Seyda solder esti D) 29 E) 30
6.
AV(m/sn)
A) 6
2
B)
Yukarıdaki grafik, bir doğru boyunca hareket eden bir
cismin v(t) = t³-712+ 10t şeklindeki hız fonksiyonuna
aittir.
28
5
Buna göre, cismin ilk 5 saniyede aldığı toplam yol
kaç metredir?
5
C)
t(sn)
56
5
Çözümü
anlayama
dim
D) 16
E) 24
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
6. AV(m/sn) A) 6 2 B) Yukarıdaki grafik, bir doğru boyunca hareket eden bir cismin v(t) = t³-712+ 10t şeklindeki hız fonksiyonuna aittir. 28 5 Buna göre, cismin ilk 5 saniyede aldığı toplam yol kaç metredir? 5 C) t(sn) 56 5 Çözümü anlayama dim D) 16 E) 24
Bir yerleşim biriminde çevre kirliliği üzerine yapılan bir
çalışma sonucunda günümüzden tyıl sonra havadaki
karbonmonoksit düzeyinin artış oranının
PPT
03-1011-0
k' (t) = 0,1.t + 0,1 PPM (milyon başına düşen partikül)
olacağı hesaplanmıştır.
Bu yerleşim biriminde bugünlerde (başlangıçta)
karbonmonoksit düzeyi 5,5 PPM olarak ölçülmüştür.
56,843
125
A) 15,2
Buna göre, ilk 3 yıl içerisinde ölçülecek olan
karbonmonoksit düzeyi kaç PPM'dir?
B) 16
AYT/ Matematik
0155+063
C) 17,4
55
D) 17,8
KÖŞEBİLGİ Yayınları
=9185
0/55
375 4
E) 192
1
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
Bir yerleşim biriminde çevre kirliliği üzerine yapılan bir çalışma sonucunda günümüzden tyıl sonra havadaki karbonmonoksit düzeyinin artış oranının PPT 03-1011-0 k' (t) = 0,1.t + 0,1 PPM (milyon başına düşen partikül) olacağı hesaplanmıştır. Bu yerleşim biriminde bugünlerde (başlangıçta) karbonmonoksit düzeyi 5,5 PPM olarak ölçülmüştür. 56,843 125 A) 15,2 Buna göre, ilk 3 yıl içerisinde ölçülecek olan karbonmonoksit düzeyi kaç PPM'dir? B) 16 AYT/ Matematik 0155+063 C) 17,4 55 D) 17,8 KÖŞEBİLGİ Yayınları =9185 0/55 375 4 E) 192 1
6
2
O
+(3)=8
f² (3x-2) = x²=2x
5
2
y = f(x)
−4+² = 1 + 19
f(-1)= 1 olduğuna göre, f(5) değeri kaçtır?
A) 5
B) 7
C) 9
D) 10
7 = _ 1₁ (x - 2)² = x² - 4x +4
2
2
1/². (X²² 2x²+ 4x + C)
Yandaki şekildeki parabol
y = f'(x) türev fonksiyonunun
grafiğidir.
22/3
E) 12
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
6 2 O +(3)=8 f² (3x-2) = x²=2x 5 2 y = f(x) −4+² = 1 + 19 f(-1)= 1 olduğuna göre, f(5) değeri kaçtır? A) 5 B) 7 C) 9 D) 10 7 = _ 1₁ (x - 2)² = x² - 4x +4 2 2 1/². (X²² 2x²+ 4x + C) Yandaki şekildeki parabol y = f'(x) türev fonksiyonunun grafiğidir. 22/3 E) 12
wa
apılırsa aşağı-
lir?
(1-u²) du
(1-u²) du
1
6.
dx
x= 3 secu dönüşümü uygulanırsa aşağıdakiler-
den hangisi elde edilir?
A) tan²u du
A) f
C) 6 tan²u du
B) 3
ftan²u du
D) 9 tan²u du
of
E) cot²u du
Integrall
daki inte
1/4
200
A COS
0
C)-2
1-cist
2
1
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
wa apılırsa aşağı- lir? (1-u²) du (1-u²) du 1 6. dx x= 3 secu dönüşümü uygulanırsa aşağıdakiler- den hangisi elde edilir? A) tan²u du A) f C) 6 tan²u du B) 3 ftan²u du D) 9 tan²u du of E) cot²u du Integrall daki inte 1/4 200 A COS 0 C)-2 1-cist 2 1
cos
cos(arc tanx) dx
0
integralinde, u = arc tanx dönüşümü yapılırsa aşa-
ğıdakilerden hangist elde edilir?
*/4
A) secu du
0
B)
D) cosu du
14
ļ
0
cosu du
64
0
1
C) cosecu du
0
E) tanu du
0
1+x
x= tane döm
hangisi elde e
4
A) sin ³8 da
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
cos cos(arc tanx) dx 0 integralinde, u = arc tanx dönüşümü yapılırsa aşa- ğıdakilerden hangist elde edilir? */4 A) secu du 0 B) D) cosu du 14 ļ 0 cosu du 64 0 1 C) cosecu du 0 E) tanu du 0 1+x x= tane döm hangisi elde e 4 A) sin ³8 da
ü yapılırsa aşa-
z/4
0
u du
cosecu du
ne
karekök
dx
x = tanê dönüşümü uygulanırsa aşağıdakilerden
hangisi elde edilir?
76
4
A) [sin³e de B) sin³o de C) [cas e d
[cos³
0
0
0
1/4
D) [cosec³e de E) [sec ³0 de
0
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
ü yapılırsa aşa- z/4 0 u du cosecu du ne karekök dx x = tanê dönüşümü uygulanırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilir? 76 4 A) [sin³e de B) sin³o de C) [cas e d [cos³ 0 0 0 1/4 D) [cosec³e de E) [sec ³0 de 0
ygulanırsa
r?
Stan
tant dt
12.
*/4
sin x
0
cos
integralinde, u = tanx dönüşümü yapılırsa aşağı-
dakilerden hangisi elde edilir?
dx
A) (u³+u²) du
(u²-1) du
E)
E)
(²)
(u³-1) du
B) (u²+uª) du
$₁
D) (uª +u²) du
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
ygulanırsa r? Stan tant dt 12. */4 sin x 0 cos integralinde, u = tanx dönüşümü yapılırsa aşağı- dakilerden hangisi elde edilir? dx A) (u³+u²) du (u²-1) du E) E) (²) (u³-1) du B) (u²+uª) du $₁ D) (uª +u²) du
S) (S
0(
Y
e
34.
B
A) 9
2
3
15
B
ABCD bir dörtgen,
|AB| = 2 cm, |BC| = 5 cm, |AD|= 4 cm, |DC| = 9 cm
Yukarıdaki verilere göre, şekil ölçekli çizildiğinde
JAC)=x in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?
A) 0
B) 1
D) 3
E) 4
5
C) 2
B) 9,5
20
[AB] L [AC], |AB| = 15 br, |AC| = 20 br
[AB] ve [AC] çıtaları birbirine dik olacak şekilde A nokta-
sından tutturuluyor. B ve C noktaları yer zemini üzerinde-
dir.
Yukarıdaki verilere göre, A noktasının yer zeminine
uzaklığı kaç br dir?
(Çıtaların kalınlıkları önemsenmeyecektir.)
C) 10
Yer
zemini
D) 12
10. Sınıf YKS Deneme Sınavı - 1 / Temel Yeterlilik Testi
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
E) 13
G nokta
(AG) L
Yukarı
A) 6√3
36.
18
Lise Matematik
İntegral Alma Kuralları
S) (S 0( Y e 34. B A) 9 2 3 15 B ABCD bir dörtgen, |AB| = 2 cm, |BC| = 5 cm, |AD|= 4 cm, |DC| = 9 cm Yukarıdaki verilere göre, şekil ölçekli çizildiğinde JAC)=x in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? A) 0 B) 1 D) 3 E) 4 5 C) 2 B) 9,5 20 [AB] L [AC], |AB| = 15 br, |AC| = 20 br [AB] ve [AC] çıtaları birbirine dik olacak şekilde A nokta- sından tutturuluyor. B ve C noktaları yer zemini üzerinde- dir. Yukarıdaki verilere göre, A noktasının yer zeminine uzaklığı kaç br dir? (Çıtaların kalınlıkları önemsenmeyecektir.) C) 10 Yer zemini D) 12 10. Sınıf YKS Deneme Sınavı - 1 / Temel Yeterlilik Testi FEN BİLİMLERİ YAYINLARI E) 13 G nokta (AG) L Yukarı A) 6√3 36. 18