Soru:

TESTI 7. Hz. Muhammed'in vefatı sonrası İslam Devleti'nin yöneticilerine halife adı verilmiştir. Osmanlı Devleti 16. yy. de hali

TESTI
7.
Hz. Muhammed'in vefatı sonrası İslam Devleti'nin
yöneticilerine halife adı verilmiştir. Osmanlı Devleti
16. yy. de halifelik makamını kendi bünyesine kat-
mış ve İslam dünyasının hem siyasi hem de dini li-
deri olmuştur. Osmanlı padişahları zaman

TESTI 7. Hz. Muhammed'in vefatı sonrası İslam Devleti'nin yöneticilerine halife adı verilmiştir. Osmanlı Devleti 16. yy. de halifelik makamını kendi bünyesine kat- mış ve İslam dünyasının hem siyasi hem de dini li- deri olmuştur. Osmanlı padişahları zaman içerisinde siyasi güçleri azalınca halifelik gücünü de kullanma- ya başlamışlardır. Sözü edilen bu durumla ilgili olarak; 1. Karlofça, II. Küçük Kaynarca, IH. Uşi (Ouchi) Antlaşmalarından hangilerinde halifeliğin gü- cünden yararlanılmaya çalışıldığı söylenebilir IZAN A) Yalnız B) Yalnizli C) Yalniz.in D) I vell E) Il ye III

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap