Soru:

Tintede TELKOU I. Eski Türklerde bugünkü futbol oyununa benzer "tepük” adında bir oyun oynanırdı. HI. Oyunda bir yuvarlak cismin

Tintede
TELKOU
I. Eski Türklerde bugünkü futbol oyununa benzer "tepük” adında
bir oyun oynanırdı.
HI. Oyunda bir yuvarlak cismin etrafına hayvan kili, keçe ya da bez
şeyler sarılmak suretiyle büyükçe bir cisim hazırlanırdı.
III. Oyun başladığında çocuklar bu cismi "tepikleyerek” başka bir
deyişle cisme ayakla vurarak oyunu sürdürürlerdi.
IV. Bedensel gelişim ve mücadele azmini güçlendirdiği için bu oyun,
Türkler arasında önemlidir.
Bu görseldeki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir geçiş ve bağlanty ifadesi vardır?
A) 1.
B) II.
C) III.
D) IV.

Tintede TELKOU I. Eski Türklerde bugünkü futbol oyununa benzer "tepük” adında bir oyun oynanırdı. HI. Oyunda bir yuvarlak cismin etrafına hayvan kili, keçe ya da bez şeyler sarılmak suretiyle büyükçe bir cisim hazırlanırdı. III. Oyun başladığında çocuklar bu cismi "tepikleyerek” başka bir deyişle cisme ayakla vurarak oyunu sürdürürlerdi. IV. Bedensel gelişim ve mücadele azmini güçlendirdiği için bu oyun, Türkler arasında önemlidir. Bu görseldeki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir geçiş ve bağlanty ifadesi vardır? A) 1. B) II. C) III. D) IV.