Soru:

Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1 31. Türkiye'ye gelen Isviçreli Profesör Albert Malche'nin hazırladığı raporda; Türkçe

Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1
31. Türkiye'ye gelen Isviçreli Profesör Albert Malche'nin
hazırladığı raporda; Türkçe bilimsel yayınların yetersiz
olduğu, ders verme yöntemlerinin çağdaş olmadığı ve
bilimsel düşüncenin egemen kılınması gerektiği konularına
yer verilmiştir.
Bu rapor Türkiye'de aşağıdakilerden hangisinin hayata
geçirilmesinde etkili olmuştur?
A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması
B) Üniversite Reformu'nun hazırlanması
C) Harf inkılabının yapılması
D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
E) Millet Mekteplerinin açılması
Seniversi

Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler 1 31. Türkiye'ye gelen Isviçreli Profesör Albert Malche'nin hazırladığı raporda; Türkçe bilimsel yayınların yetersiz olduğu, ders verme yöntemlerinin çağdaş olmadığı ve bilimsel düşüncenin egemen kılınması gerektiği konularına yer verilmiştir. Bu rapor Türkiye'de aşağıdakilerden hangisinin hayata geçirilmesinde etkili olmuştur? A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması B) Üniversite Reformu'nun hazırlanması C) Harf inkılabının yapılması D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması E) Millet Mekteplerinin açılması Seniversi