Soru:

Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 Testi 32. Yeni Türk Devleti'nin gelirleri çok kisitli olmasına raty men, yabancıların

Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 Testi
32. Yeni Türk Devleti'nin gelirleri çok kisitli olmasına raty
men, yabancıların elindeki demir yolları satın alum
ve yerli sanayi yatırımları önem kazanmıştır. Bu doğ
rultuda 1927'de Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılmış ve
1928'de Adana - Mersin demir yolunun işletme hakkı
Fransız şirketinden satın alınmıştır.
Bu girişimlerin aşağıdakilerin hangisine yönelik ol-
duğu savunulabilir?
w
AS Halktan alınan bazı vergileri kaldırmaya
8 Devletin ekonomideki payını azaltmaya
wat
S Tarımın önceliğini artırmaya
D) Ulusal ekonomiyi canlandırmaya
E) Kalkınmayı yabancı sermayeye dayandırmaya
7;
YAYINLARI
33. Cumhuriyetin ilk yıllarında kapitülasyonların ge
de kalmış son etkilerini ortadan kaldırmak ve ic
carette yerli tüccarları alternatifsiz bırakmak a
ciyla aşağıdaki kanunlardan hangisi çıkarılmis

Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 Testi 32. Yeni Türk Devleti'nin gelirleri çok kisitli olmasına raty men, yabancıların elindeki demir yolları satın alum ve yerli sanayi yatırımları önem kazanmıştır. Bu doğ rultuda 1927'de Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılmış ve 1928'de Adana - Mersin demir yolunun işletme hakkı Fransız şirketinden satın alınmıştır. Bu girişimlerin aşağıdakilerin hangisine yönelik ol- duğu savunulabilir? w AS Halktan alınan bazı vergileri kaldırmaya 8 Devletin ekonomideki payını azaltmaya wat S Tarımın önceliğini artırmaya D) Ulusal ekonomiyi canlandırmaya E) Kalkınmayı yabancı sermayeye dayandırmaya 7; YAYINLARI 33. Cumhuriyetin ilk yıllarında kapitülasyonların ge de kalmış son etkilerini ortadan kaldırmak ve ic carette yerli tüccarları alternatifsiz bırakmak a ciyla aşağıdaki kanunlardan hangisi çıkarılmis