Soru:

Türk tarihinin çok önemli belgesi olan Orhun (Kök- Türk) yazıtları, doğuda Çin sınırlarında yaşamış Türk- lerin en önemli eserle

Türk tarihinin çok önemli belgesi olan Orhun (Kök-
Türk) yazıtları, doğuda Çin sınırlarında yaşamış Türk-
lerin en önemli eserleridir.
Orhun yazıtlarında yer alan,
1. Hükümdarın yaptığı her işi, halkın mutluluğu için
yaptığını belirtmesi
II. Savaşlardaki kahramanlıkların dile getirilmesi
III. Türk milleti adının geçmesi
durumlarından hangileri, Türklerde sosyal devlet
anlayışının olduğunun bir göstergesi olarak kabul
edilebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E), Il ve III

Türk tarihinin çok önemli belgesi olan Orhun (Kök- Türk) yazıtları, doğuda Çin sınırlarında yaşamış Türk- lerin en önemli eserleridir. Orhun yazıtlarında yer alan, 1. Hükümdarın yaptığı her işi, halkın mutluluğu için yaptığını belirtmesi II. Savaşlardaki kahramanlıkların dile getirilmesi III. Türk milleti adının geçmesi durumlarından hangileri, Türklerde sosyal devlet anlayışının olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E), Il ve III