Soru:

Türkce A 12. (1) El Hamra Sarayı, İspanya'nın Endülüs eyaletindeki Granada şehrindedir. (11) 9. yüzyılda küçük bir kale olarak o

Türkce
A
12. (1) El Hamra Sarayı, İspanya'nın Endülüs eyaletindeki
Granada şehrindedir. (11) 9. yüzyılda küçük bir kale olarak
ortaya çıkan yapı, 13. yüzyılda Granada Emiri Muhammed
Nasir zamanında bugünkü özgün yapısına kavuşmuştur.
(III) Endülüs Emevilerinden kalan sarayın altındaki zin-
danlar iki farklı yaşam arasındaki zıtlığı ortaya koyarken,
saray duvarlarını kaplayan oyma yazıtların gizemi de ni-
hayet çözüldü. (IV) Elhamra inşa edilirken hiçbir şey tesa-
düfe bırakılmamış, her detay itina ile hesaplanmıştır. (V)
Kavislerin bölünüşünde, tek ve çift sütunların hoşa giden
bir tarzda yerleştirilmelerinde, kapı ve pencere yerlerinin
tespitinde bunu görmek mümkündür.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir
noktalama yanlışı yapılmıştır?
C) III
D) IV
E) V
B) II
A)

Türkce A 12. (1) El Hamra Sarayı, İspanya'nın Endülüs eyaletindeki Granada şehrindedir. (11) 9. yüzyılda küçük bir kale olarak ortaya çıkan yapı, 13. yüzyılda Granada Emiri Muhammed Nasir zamanında bugünkü özgün yapısına kavuşmuştur. (III) Endülüs Emevilerinden kalan sarayın altındaki zin- danlar iki farklı yaşam arasındaki zıtlığı ortaya koyarken, saray duvarlarını kaplayan oyma yazıtların gizemi de ni- hayet çözüldü. (IV) Elhamra inşa edilirken hiçbir şey tesa- düfe bırakılmamış, her detay itina ile hesaplanmıştır. (V) Kavislerin bölünüşünde, tek ve çift sütunların hoşa giden bir tarzda yerleştirilmelerinde, kapı ve pencere yerlerinin tespitinde bunu görmek mümkündür. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır? C) III D) IV E) V B) II A)